Kapelletjes in Vlaanderen

Vlaanderen telt zo’n 15.000 kapelletjes. Haast in iedere straat vind je een kapel, van kleine gevelbeeldjes over staakkapelletjes tot grote veldkapellen. Veel van die kapellen herbergen bijzondere objecten, zijn bouwkundig interessant en zijn vaak onlosmakelijk verbonden met eeuwenoude tradities, gebruiken en verhalen. Histories is projectpartner in een grootschalig project over kapelletjes, hun erfgoed en de mensen die er al jaren zorg voor dragen. Het project ‘Kapelletjes in Vlaanderen’, gecoördineerd door PARCUM, loopt van 2022 tot 2023.

Vaak gaat de inventarisatie van kapellen niet verder dan het onroerende. Doel van dit project is tweeledig: de inventarisatie van roerend en immaterieel erfgoed van kapelletjes in Vlaanderen én het creëren van een lokale dynamiek betreffende welzijn, zingeving en gemeenschapsvorming via deze unieke kleine huisjes. Op een referentiewebsite zal alle informatie over kapelletjes in Vlaanderen gebundeld worden en zal iedereen zijn of haar plaatselijke kapelletjes kunnen invoeren of de informatie erover aanvullen. Aan de hand van een toolbox wil het project plaatselijke organisaties, verenigingen en personen ondersteunen bij het verderzetten van levende tradities. Ook volledig nieuwe activiteiten die het huidige gebruik van een kapel versterken of net nieuw leven inblazen worden zo gestimuleerd.

In het voorjaar van 2023 neemt Histories sessies rond de inventarisatie van kapelletjes op in haar vormingsaanbod. Vele heemkundige kringen en andere erfgoedorganisaties werken rond kapelerfgoed. We verdiepen ons in de systematische inventarisatie van kapelletjes en bekijken hoe we bestaande overzichten kunnen aanvullen of actualiseren. Meer informatie volgt in één van de komende nieuwsbrieven.

Meer informatie over het project vind je hier.