Histories Magazine 2: aan de slag met genealogie, heemkunde en cultuur van alledag

Histories Magazine bundelt drie keer per jaar praktische bijdragen over erfgoedzorg, -ontsluiting, -onderzoek en het beheer van je erfgoedorganisatie. Zo is het een handig instrument dat je voor elk aspect van je werking kan gebruiken en dat bovendien gratis te downloaden is.

In het tweede nummer gaan we verder met twee artikels in de artikelenreeks 'Proeven van het Rijksarchief'. Deze reeks vormt de neerslag van de cursussen die Heemkunde Vlaanderen de voorbije jaren organiseerde. Eerst bespreekt Rombout Nijssen enkele stukken uit de kadasterarchieven die onderzoekers en amateurgeschiedkundigen een inzicht geven van het grondbezit in hun gemeente in het midden van de negentiende eeuw. In het tweede artikel toont Marij Preneel aan dat het archief van de Mouvement de la Population et de l'Etat Civil een schatkamer is voor historische demografie in België.

Vervolgens zoomt Joeri Januarius in op technische handboeken die werden uitgegeven door in het kader van formeel en informeel onderwijs voor de studie van ambachten en techniekgeschiedenis. Hij neemt de mogelijkheden van deze leerboeken onder de loep met een focus op het ambacht van de (kunst)smid, een van de best gedocumenteerde traditionele ambachten. Tot slot vertelt collega Frea Vancraeynest waarom er een nieuwe inventaris voor immaterieel cultureel erfgoed kwam en wat de mogelijkheden zijn van dit platform.

Histories Magazine kan je hieronder integraal downloaden door te klikken op de knop. In de carrousel kan je ook elk artikel apart downloaden. Ontvang je het volgende nummer van Histories Magazine graag gratis in je mailbox? Schrijf je dan hieronder ook meteen in!