Wat zijn de coronamaatregelen voor de lokale musea?

Update 31 maart 2022: Op 7 maart besliste het overlegcomité om over te schakelen naar code geel uit de coronabarometer. Hierdoor vielen bijna alle coronamaatregelen weg. Ondanks de (licht) stijgende curves wat besmettingen en ziekenhuisopnames betreft, lijkt hier voorlopig geen verandering in te komen. Musea kunnen dus hun bezoekers blijven ontvangen zonder algemeen geldende beperkingen. We herhalen hier wel nog eens het advies om voorzichtig te blijven en de luchtkwaliteit in binnenruimtes in de gaten te blijven houden. Ook het mondmasker blijft aanbevolen (maar niet verplicht!) in binnenruimtes en bij uitzonderlijke drukte. Er werd verwacht dat er op het overlegcomité van 25 maart beslist werd om ook de maatregelen onder code geel los te laten, maar die samenkomst wordt onder invloed van de gezondheidssituatie verlaat tot na de paasvakantie.


Update 7 maart 2022: Op maandag 7 maart schakelden we over naar code geel uit de coronabarometer. Dat betekent dat bijna alle coronamaatregelen wegvallen. Musea kunnen hun bezoekers weer ontvangen zonder algemeen geldende beperkingen. Het blijft wel aangeraden om voorzichtig te zijn en, blijf onder meer de luchtkwaliteit in binnenruimtes in de gaten te houden. Ook het mondmasker blijft aanbevolen (maar niet verplicht!) in binnenruimtes en bij uitzonderlijke drukte. Er wordt in code geel geen update meer gemaakt van de sectorgids musea. De impact van code geel op de sector kunnen jullie nalezen in dit blogbericht op de website van FARO. Op het volgende overlegcomité van 25 maart wordt verwacht dat ook de resterende maatregelen uit code geel worden opgeheven.


Update 18 februari 2022: Het overlegcomité van 11 februari besliste op basis van de epidemiologische situatie om over te schakelen van code rood naar code oranje uit de coronabarometer. Voor reguliere tentoonstellingsbezoeken geldt vanaf 19 februari een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar. Wat de overgang van code rood naar code geel concreet inhoudt voor de werking van de lokale musea kunnen jullie lezen in de geüpdatete sectorgids musea 


Update 21 januari 2022: Op 21 januari 2022 keurde het overlegcomité de coronabarometer goed. Die moet de betrokken sectoren en deeldomeinen van de maatschappij meer voorspelbaarheid geven, en ervoor zorgen dat de beslissingen die de politiek neemt transparant worden gecommuniceerd naar de bevolking toe. Vanaf 28 januari gelden de strengste maatregelen uit de coronabarometer; die van code rood. Om te weten welke concrete impact de nieuwe maatregelen hebben op de werking van (lokale) musea verwijzen wij door naar de sectorgids musea. We geven wel nog graag mee dat er geen bijzondere maatregelen meer gelden voor de vrijwilligers. Het advies uit de sectorgids is om de regels voor zowel medewerkers, vrijwilligers als leveranciers zoveel mogelijk gelijk te laten lopen. Een goede toepassing van de hygiëneregels, de social distancing en de verluchting en ventilatie blijft van belang. Voor een meer uitgebreide toelichting van alle geldende coronamaatregelen verwijzen we ook naar het herwerkte basisprotocol cultuur. 


Update 29 december 2021 Op 22 december 2021 besliste het overlegcomité om nieuwe verstrengingen af te kondigen die een grote impact hadden op de werking van de cultuursector. Theaters, cultuurhuizen, bioscopen etc. moesten sluiten. Musea daarentegen mochten openblijven voor een regulier tentoonstellingsbezoek. Op 28 december 2021 schorste de Raad van State deze beslissingen van het overlegcomité echter weer. Naar aanleiding van het koninklijk besluit van 30 december 2021 werd een nieuwe sectorgids voor de musea opgemaakt. De sectorgids bevat richtlijnen en tips voor een Covid-veilige museumwerking en houdt rekening met de huidig geldende maatregelen. Samenvattend kunnen we stellen dat de regels die voor 22 december van kracht waren, sinds 29 december 2021 opnieuw in voege zijn. Een regulier tentoonstellingsbezoek mag dus, weliswaar onder bepaalde regels en voorwaarden. Er geldt een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar en het houden van anderhalve meter afstand tussen individuen / gezelschappen blijft van toepassing. Het wordt ook aangeraden om de bezoekerscapaciteit onder controle te houden door het aantal bezoekers te beperken, tijdsloten te voorzien, een vast parcours uit te stippelen en een aparte in- en uitgang te voorzien. Een gewoon tentoonstellingsbezoek wordt niet aanzien als een evenement, hiervoor is momenteel nog geen Covid Safe Ticket vereist. Gidsrondleidingen in een professionele context zijn wettelijk toegestaan, gidsen die hun activiteit als vrijwilliger uitvoeren worden echter niet als professioneel aanzien. De sectorgids voor musea is te downloaden via deze linkBlijf je publiek duidelijk informeren over de coronamaatregelen in je museum!


Update 22 december 2021 – Om de opmars van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus af te remmen, besliste het overlegcomité op 22 december om een aantal nieuwe beperkende maatregelen in te voeren. Deze maatregelen hebben een grote impact op de cultuursector: evenementen in binnenruimtes in de culturele sector zoals theaters en bioscopen zijn verboden. Musea mogen wel openblijven om mensen te ontvangen voor reguliere tentoonstellingsbezoekenOf er hierbij een onderscheid gemaakt moet worden tussen de professionele musea en de vrijwilligersmusea is nog niet duidelijk. Hiervoor moet het Koninklijk Besluit van 26 december 2021 worden afgewacht. Specifiek voor de sector zullen de geldende coronamaatregelen opnieuw worden vertaald in het basisprotocol cultuur. De link naar die basisprotocollen vind je hier. Blijf inzetten op een duidelijke communicatie naar je publiek toe! (Bij de publicatie van dit artikel waren de beslissingen van het overlegcomité nog niet verwerkt in een basisprotocol, check de website van de overheid voor de algemeen geldende maatregelen.) 


Update 3 december 2021  Op 3 december kwam het overlegcomité vervroegd samen naar aanleiding van de blijvende stijging in het aantal coronabesmettingen. Musea mogen openblijven maar georganiseerde activiteiten, zoals een workshop, mogen niet meer georganiseerd worden tot 19 december. Een regulier tentoonstellingsbezoek wordt niet aanzien als evenement en hiervoor moet geen Covid Safe Ticket gevraagd worden. Er is dan wel een mondmaskerplicht vanaf 10 jaar. Voor meer info, zie de sectorgids musea


Update 29 november 2021– De coronacijfers blijven stijgen, er treden vanaf maandag 29 november dan ook een aantal nieuwe maatregelen in werking. Hoe die nieuwe maatregelen een impact zullen hebben op de werking van lokale musea is nog niet helemaal duidelijk, in wat volgt vatten we al een paar algemene richtlijnen samen. Musea mogen alleszins openblijven. Bij evenementen die binnen doorgaan moet je zitten en is het dragen van een mondmasker verplicht. Vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten wordt ook het Covid Safe Ticket verplichtAls u uw bezoekers hierover op voorhand informeert, dan kan u ook voor evenementen onder de 50 personen om een Covid Safe Ticket vragen. Een regulier tentoonstellingsbezoek wordt niet aanzien als evenement, hiervoor moet geen Covid Safe Ticket gevraagd worden. Er is dan wel een mondmaskerplicht vanaf 10 jaar. De nieuwe maatregelen gelden al zeker tot 15 december, dan buigt het overlegcomité zich opnieuw over de situatie. Opgelet: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen er in je stad of gemeente extra beperkende maatregelen worden genomen: raadpleeg dus eerst de website van je stad of gemeente. Blijf ook duidelijk communiceren aan je bezoekers. Van zodra er meer duidelijkheid is rond de impact van de nieuwe maatregelen op de werking van musea worden deze verwerkt in de sectorgids musea. Meer info over de nieuwe maatregelen. 


Update 20 november 2021 – Door de stijgende aantallen coronabesmettingen zijn een aantal beperkende maatregelen terug van weggeweest. De nieuwe maatregelen hebben ook een impact op de werking van lokale musea. Vanaf 20 november blijft voor reguliere museumbezoeken enkel het mondmasker verplicht vanaf 10 jaar. Het Covid Safe Ticket is wel verplicht voor evenementen (o.a. in musea) met meer dan 50 personen en moet gecombineerd worden met een mondmaskerplicht. Informeer uzelf wel goed, lokale besturen en gouverneurs kunnen bepaalde afwijkende regionale en lokale voorwaarden opleggen! Communiceer ook goed naar uw bezoekers. Op 26 november vindt er door de aanhoudende stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen een nieuw overlegcomité plaats. Naar alle waarschijnlijkheid volgen dan nieuwe beperkingen. Van zodra er meer duidelijkheid is rond de impact van de nieuwe maatregelen op de werking van musea worden deze verwerkt in de sectorgids musea. Meer info over de verstrengingen en de impact op musea.


Update 20 augustus 2021 – Het overlegcomité heeft beslist om heel wat beperkingen te schrappen vanaf 1 september. De versoepelingen zijn nog niet verwerkt in ministeriële besluiten, dus het is nog even afwachten hoe ze concreet in de sectorspecifieke coronagids voor musea zullen vermeld worden (bv.  of het al dan niet verplicht zal zijn mondmaskers te dragen). Meer info over de versoepelingen.


Update 27 juni 2021 – In het overlegcomité werd beslist dat vanaf 27 juni de volgende stap van het Zomerplan geactiveerd mag worden. Wil je je museum terug openen? Hou dan rekening met de richtlijnen van de aangepaste sectorgids voor de musea.


Update 11 juni 2021: Vanaf 9 juni 2021 is er weer wat meer mogelijk dan voordien. Maar het is toch niet zo simpel om de lokale vrijwilligersmusea terug op te starten. Er zijn heel wat richtlijnen die gevolgd moeten worden. Die richtlijnen en instructies werden ook specifiek voor de musea uitgeschreven in de update van de sectorgids voor de musea. Lees zeker in detail na waar jullie rekening mee moeten houden bij een eventuele heropening!


Update 1 december 2020: Sinds 1 december mogen bepaalde musea onder strikte voorwaarden weer open.
Bij vragen en antwoorden over COVID-19 opgesteld door het departement cultuur, jeugd & media is terug te vinden dat enkel bepaalde musea open mogen, namelijk:

  • structuren erkend als museum of kunsthal door de federale overheid of een deelstaat;  
  • permanente instellingen ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerven, bewaren, bestuderen, overbrengen en tentoonstellen voor doeleinden van studie, vorming en vermaak, door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.”

Update 28 oktober 2020: Vanaf 29 oktober 2020 zijn er opnieuw beperkingen van kracht voor musea. De laatste maatregelen hierover kan je hier vinden.


Update 30 mei 2020: Het kabinet Cultuur heeft hier ondertussen meer duidelijkheid over gegeven. De Nationale Veiligheidsraad koos voor de breedst mogelijke definitie van een museum, en dus ook niet-erkende musea mogen heropenen. Het komt er dus op neer, zoals hieronder staat, dat “erfgoedsites, memorialen, forten, abdijen, private musea en ook bezoekerscentra, belevingscentra, kunsthallen… allemaal mogen openen, mits ze kunnen voldoen aan alle voorwaarden opgelegd in het ministerieel besluit.”

Bericht van 20 mei 2020: Op woensdag 13 mei gaf de Nationale Veiligheidsraad formeel groen licht voor de heropening van ‘de musea’. Dat is een term die in Vlaanderen op veelkleurige wijze wordt ingevuld. Van grote kunstenmusea tot kleinere, lokale musea of expositieruimtes waarin verenigingen het erfgoed uit hun regio tentoonstellen. Of die laatsten ook open mochten was een vraag waar Histories een antwoord op zocht.

Een eerste indicatie was het een ministerieel besluit dat op 15 mei in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Daarin worden 2 groepen genoemd.

De eerste groep wordt omschreven als ‘een structuur erkend als museum of kunsthal door ten minste een van deze entiteiten: de federale regering en de deelstaten.’ Voor Vlaanderen gaat het dus enkel over de erkende musea mét een kwaliteitslabel.

De tweede omschrijving zet de deur al wat meer open, maar ook niet helemaal: ‘een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en haar ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel patrimonium van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overbrengt en tentoonstelt voor doeleinden van studie, vorming en vermaak door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschappelijke publicaties of van vulgarisatie, steeds verwezenlijkt door professionelen.’

De aanwezigheid van beroepskrachten is dus een voorwaarde. En dit personeel moet toezien op de naleving van de regels van social distancing. Voor musea die volledig draaien op erfgoedvrijwilligers is het dus nog even wachten voor ook zij weer mogen opengaan, al popelt iedereen om weer aan de slag te gaan. Zodra deze werkingen terug worden opgestart, horen we dit graag. Dan maken we het publiek hier attent op in onze nieuwsbrief en op onze website.

Een museum met beroepskrachten dat erfgoedvrijwilligers inschakelt moet uiteraard alle veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Die organisatie draagt ook een grote verantwoordelijkheid tegenover haar vrijwilligers. Daarom legt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk in haar  aanbevelingen toch enige voorzichtigheid aan de dag. Beter inzetten op een goede voorbereiding dan op te snel opstarten, aldus VSW.

Voor de musea die wel kunnen heropenen gelden specifieke voorwaarden. Je kan ze nalezen in het ministerieel besluit vanaf paragraaf 7 van het eerste artikel. Graag wijzen we hen op de extra informatie die onze collega’s van FARO en ICOM-Vlaanderen bundelden op hun website.

BRON:

https://centredecrise.be/sites/default/files/content/mb_15052020.pdf