Heraldisch College blaast 50 kaarsjes uit: Histories ontvangt verenigingswapen

Op zaterdag 18 maart 2023 vond in Brugge het 56ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats, de jaarlijkse hoogmis van de genealogie. Het thema van deze editie was heraldiek want het Heraldisch College vierde zijn vijftigste verjaardag. Histories ontving er een eigen verenigingswapen en trakteerde op haar beurt met heraldische koekjes.

Verenigingswapen Histories

Het Heraldisch College vereerde Histories – bij monde van de gerenommeerde heraldici Johan Roelstraete en Michel Louwette – met een eigen verenigingswapen. De bijhorende spreuk luidt passend: ‘De toekomst heeft haar wortels in het verleden’.

In heraldische termen omschrijft men het wapen als volgt: ‘In goud een onderbroken paal van sabel, in het bovenste deel een uitkomende vlam van goud, in het onderste deel een wortelgestel van goud komende uit de bovenrand.’

Uiteraard schuilt hier de nodige symboliek achter. De vlammen staan voor de passie die erfgoedvrijwilligers delen voor de studie van het verleden en het beleven van erfgoed, de warmte en sociale cohesie die ontstaat wanneer mensen zich verenigen. De wortels staan voor de geschiedenis en ons verleden, het wijdvertakte netwerk van erfgoedvrijwilligers die met hun erfgoedpraktijken voeding geven aan cultuur en de brede samenleving. De H staat voor Histories, Hoofd, Hart, Handen en Hereniging. Daar Histories gesubsidieerd wordt door de Vlaamse regering werd gekozen voor de kleuren van Vlaanderen: goud en sabel.

Een eigen wapenschild?

Naast Histories ontvingen ook Histories-collega Maarten Larmuseau, Histories-bestuurslid Ronny Debbaut en de Brugse burgemeester Dirk De fauw hun familiewapens. Wapenschilden zijn er immers voor iedereen, niet alleen voor mensen van adel.

Op de foto van links naar rechts: Maarten Larmuseau, Johan Roelstraete, Dirk De fauw, Ronny Debbaut en Histories-coördinator Eva Wuyts.

Meer weten over familiewapens? Histories collega Andrea trok tijdens haar beroepsinlevingsstage naar het Kasteel van Gaasbeek waar ze Majella Martelé aan de tand voelde over heraldiek. Majella is lid van het Heraldisch College en vertelt in twee video-interviews over het ontstaan van de heraldiek, de blazoenering (of beschrijving) en de vormgeving van wapens.

Meer informatie over de aanvraag van een eigen wapenschild kan je terugvinden op de website van partnerorganisatie Familiekunde Vlaanderen.

Tot volgend jaar!

Onze heraldische koekjes zijn ondertussen allemaal op. Heb je ze gemist afgelopen weekend of kon je er niet bij zijn? Niet getreurd! Volgend jaar organiseert Familiekunde Vlaanderen wederom een congres, ditmaal in Dilbeek. Markeer alvast zaterdag 13 april 2024 in je agenda. Histories tekent alvast present.

De jongste congresganger op zoek naar informatie… euhm, heraldische koekjes aan de beursstand van Histories.