Enquête: bedelfeesten in Vlaanderen en Nederland

Het Verbond Volkscultuur in de Lage Landen vzw (VVLL) startte een onderzoek naar bedelfeesten. Om de gebruiken hierrond in kaart te brengen, hebben ze jouw expertise nodig!

Met de ster van de koningen trekken kinderen langs de huizen in Amsterdam.

Bedelfeesten zoals bijvoorbeeld Sint-Maarten, Driekoningen en Vastenavond kennen een lange traditie in Vlaanderen en Nederland. In het verleden vormden de feesten een gelegenheid voor arme mensen om voedsel of brandstof in te zamelen. Vandaag trekken kinderen verkleed van deur tot deur om liedjes te ruilen voor snoepgoed of geld.

Met een online vragenlijst wil de VVLL de gebruiken rond deze bedelfeesten vroeger en nu per gemeente of wijk in kaart brengen. We lanceren daarom een warme oproep aan lokale verenigingen en individuen met kennis over bedelfeesten in hun streek om de enquête in te vullen. Gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst 15 minuten.

De vragenlijst kan je hier invullen. Alvast bedankt!