Dominique Barri, rots in 40 jaar (familie)geschiedenis

Maandag 29 maart 2021 trok collega Dominique Barri voor de laatste keer de (virtuele) deur bij Histories dicht. Haar afscheid wordt later nog gevierd. Corona en een nationale staking gooiden helaas roet in het eten om haar passend uit te wuiven. We blikken terug op een mooie carrière van 40 jaar binnen de genealogische erfgoedgemeenschap.

Familiekunde Vlaanderen

Vers van de schoolbanken vond Dominique haar eerste baantje in een autogarage. Daar leerde ze haar (latere) echtgenoot Marc kennen. In oktober 1979 maakte Dominique de sprong naar de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF), de voorloper van Familiekunde Vlaanderen (FV). Haar werkplaats werd het Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis. Dat bevond zich toen in de Wolstraat te Antwerpen, en was het epicentrum voor duizenden binnen- en buitenlandse beoefenaars van familiekunde. Centrumcoördinator van dienst was Jef Hendrickx, een van de twaalf VVF-apostelen.

Dominique kreeg er meteen de ledenadministratie onder haar hoede. Geen gemakkelijk werk: alles gebeurde nog via fiches en fichebak. Dominique beet zich erin vast en klaarde de klus. VVF-Secretaris-Generaal (en tevens VVF-apostel) Eddie Van Haverbeke stak zijn lof dan ook niet onder stoelen of banken. In het Liber Amicorum Jef Hendrickx schreef hij: ‘Dominique Barri is niet alleen een bijzonder charmante dame, maar ook een bijzonder efficiënte secretaresse.’ Later – in 1986 – werd de ledenadministratie wel gedigitaliseerd, op een computer die 20MB aan data kon opslaan en 56.000 frank kostte!

Op 1 maart 1983 verhuisde het Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis naar een patriciërswoning in de Vanheybeeckstraat 3 te 2170 Merksem. Dit pand werd begin twintigste eeuw gebouwd in opdracht van Carolus Eugenius Dierckxsens, eigenaar van ‘Bakkerij de volkslust’. Dominique en collega’s kregen hun bureau in de voormalige slaapkamer van Carolus. Terugblikkend op die periode, vat eredirecteur Jan Vanderhaeghe (en opvolger van Jef Hendrickx) de verdiensten van Dominique samen: ‘Accuraat, structureel, gedreven, werk zien, initiatief nemen, punctueel, sociaal en aangenaam om mee samen te werken. Dominique is de beste directiesecretaresse die men zich kan toewensen.’

23 mei 1990: aan de slag in het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis (meer bepaald de voormalige slaapkamer van Carolus Eugenius Dierckxsens) te Merksem, met op de foto van links naar rechts: Marcella Vermeersch, Marthe Schilders, Jan Vanderhaeghe en Dominique Barri. (foto: Familiekunde Vlaanderen)

Het werk van Dominique beperkte zich niet langer tot enkel de ledenadministratie, maar strekte zich uit van public relations over vrijwilligersmanagement tot genealogisch opzoekingswerk. Klokslag 15u stond er op woensdag en op donderdag telkens een warm kopje koffie inclusief koekje klaar voor de vele vrijwilligers. Een van Dominiques stokpaardjes was en is nog steeds de ‘Belgische Emigranten naar Amerika’-databank, waarin Dominique samen met andere vrijwilligers meer dan honderdduizend namen verzamelde van personen die geëmigreerd zijn naar Noord- en Zuid-Amerika.

Histories

Op 1 januari 2019 maakte Dominique mee de overstap van Familiekunde Vlaanderen naar Histories. Op de lauweren rusten? Geen denken aan! Dominique ontpopte zich tot genealogisch onderzoeker en sterkmaker in het burgerwetenschapsproject MamaMito. Ze beantwoordde honderden vragen, verrichtte talloze opzoekingen, valideerde duizenden voormoeders en faciliteerde de DNA-staalafnames. Maar niet alleen het vele gevarieerde werk dat Dominique verzette zal ons bijblijven, ook haar collegialiteit, enthousiasme en gedrevenheid blijven in ons collectief geheugen gegrift. Dat Dominique gemist zal worden binnen Histories, behoeft verder geen betoog.

Geniet van je welverdiende pensioen, Dominique!

20 oktober 2020: aan de slag in het Museum voor Dierkunde te KU Leuven in het kader van MamaMito DNA-staalnames, met op de foto van links naar rechts Maarten Larmuseau en Dominique Barri.