Crowdfundingsplatform Geef om Erfgoed haalde in 2021 bijna 100.000 euro op

Heemkring Oostkamp haalde 7.000 euro op voor de aankoop en restauratie van een verloren gewaand portret door Valentin Henneman

Geef om Erfgoed kan positief terugkijken op de resultaten van het afgelopen jaar. Deze erfgoedpagina op het Growfundingplatform sluit het jaar feestelijk af met een slagingspercentage van 80 procent en verschillende succesvolle projecten, waaronder de droomprojecten van Ovenbuur Bocholt vzw en Heemkundige Kring Oostkamp. Zij haalden samen ruim 22.000 euro op voor het realiseren van hun project.

De Geef om Erfgoed-projecten zijn zeer divers, wat duidelijk te zien is aan twee deelnemers van 2021. Heemkundige Kring Oostkamp richtte zich op een schilderij van de lokale kunstenaar Valentin Henneman, een naam die opdook tijdens het bestuderen van lokale straatnamen. De aankoop en restauratie van het werk lukte, waardoor het schilderij van deze Oostkamps Brugse kunstenaar weer thuis is in zijn gemeente. Een ander project, dat van Ovenbuur Bochelt vzw richtte zich op het reconstrueren van onroerend erfgoed. Deze vereniging haalde het doelbedrag bijeen voor het bouwen van een traditionele buurtoven, die kan dienen als het bindmiddel van de lokale gemeenschap. Beide projecthouders realiseerden hun doel dankzij hun eigen inzet en de stap-voor-stap begeleiding van de partners van het Geef om Erfgoed-platform. Het project van Heemkundige Kring Oostamp kreeg naast particuliere donateurs ook steun van de lokale Lionsclub. Beide projecthouders vergrootten bovendien hun erfgoedgemeenschap dankzij het uitdelen van returns. Heemkundige Kring Oostkamp en Ovenbuur Bochelt vzw deelden al eerder hun succesverhaal via fm.Goud en YouTube.

De succesformule van het Geef om Erfgoed-platform is gelaagd. Om te beginnen worden alle projecthouders persoonlijk begeleid door professionele growfunders en een samenwerkingsverband van Vlaamse erfgoedorganisaties. De kracht van de financieringsmethode door middel van returns, is dat het de contacten met de directe gemeenschap versterkt en uitbreidt. Deze returns houden in dat alle donateurs iets terugkrijgen van de projecthouders, wat in verhouding staat met hun donatie. Bij Heemkundige Kring Oostkamp waren ze gekoppeld aan het aangekochte schilderij. Mensen mochten na hun donatie bijvoorbeeld een causerie bijwonen rond de schilder, een bezoek brengen aan de restaurateur of een cursus portrettekenen volgen. Donateurs bij het project van Ovenbuur Bochelt vzw konden dan weer rekenen op een brood, een vlaai, een bierdegustatie of een bakworkshop. Een laatste succesfactor is de bekendheid die een projecthouder opbouwt tijdens het project. Voor het ophalen van het doelbedrag is een gedegen communicatiecampagne dan ook essentieel. Dit kan natuurlijk via online platformen, maar ook offline, door de juiste gemeenschappen en kanalen aan te spreken. En hoewel dit enige inzet van de projectleider vraagt, is het zeker de moeite waard. Deze communicatiecampagne kost namelijk geen geld, maar levert geld op!

Het Geef om Erfgoed- platform is een samenwerking tussen ‘Erfgoed in de praktijk’ (Histories vzw, Davidsfonds, FARO, Parcum en Herita), Cera en Growfunding. Dit platform zet zich in voor het financieren van kleinschalige erfgoedprojecten, waarbij wordt ingezet op het vergroten van de lokale erfgoedgemeenschap. Sinds de lancering in januari 2021 begeleidde het platform vijf projecten* waarbij 586 growfunders samen 91.990 euro doneerden. Via de website www.growfunding.be kan ook jij je voordeel halen uit dit initiatief. Waar wacht je nog op? Doe mee! Dit kan op onze volgende infosessies of workshops. De volgende online infosessie vindt plaats op dinsdagavond 25 januari 2022. Schrijf je nu in!

Ben je benieuwd naar andere financieringsmogelijkheden in de sector? Kijk dan ons webinar aanvullende financiering terug.

*De twee eerste projecten zijn voorbeelden uit het Brusselse die voor de oprichting van de Geef om Erfgoed-pagina reeds door Growfunding ondersteund werden in hun erfgoedproject.