Buurten met erfgoed: train-de-trainer voor initiatiefnemers en trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject

Buurten met erfgoed is een traject waarbij leerkrachten lager onderwijs en lokale erfgoedpartners een schooljaar lang actief worden gecoacht. Het doel is dat ze samen een of meerdere lessen of activiteiten ontwikkelen over/met erfgoed in de nabije omgeving van de school. Op die manier kunnen heel wat leerlingen van het derde en het vierde leerjaar kennismaken met het erfgoed in de schoolbuurt; én werken leerkrachten en erfgoedpartners tegelijk aan een basis voor verdere samenwerking.

Bent u ook op zoek naar een manier om erfgoed en onderwijs lokaal te verbinden? En wil je ook graag een dergelijk coachingstraject opstarten in jouw gemeente of regio? Dan is deze train-de-trainer vorming geknipt voor jou!

In de training vertrekken we van de vraag: ‘Hoe pak je een traject Buurten met erfgoed aan?’ Het is een intensief traject dat heel wat impact kan genereren, maar dat tegelijk ook wel wat engagement van leerkrachten en erfgoedpartners vraagt. Hoe stimuleer en motiveer je hen daartoe?

Deze vorming ondersteunt initiatiefnemers en trekkers van een traject Buurten met erfgoed door:

  • hen voor te bereiden op de te nemen stappen in het traject,
  • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject,
  • hen te trainen in het gebruik van activerende werkvormen,
  • ondersteunende theorie aan te reiken zoals Cultuur in de Spiegel.

De train-de-trainer start met een startdag. Vervolgens voorzien we drie opvolgsessies. Daar wordt ingegaan op bepaalde onderdelen in het traject Buurten met erfgoed en kunnen telkens ervaringen uitgewisseld worden over de stappen die deelnemers al zelf hebben gezet.

De vorming richt zich naar lokale trekkers die een Buurten met erfgoed-traject willen opstarten in de loop van het schooljaar 2019-2020.

De vorming bestaat uit vier bijeenkomsten: een startdag (hele dag) en drie opvolgsessies (namiddagen). Deze bijeenkomsten worden begeleid door Chris Ferket (Mooss vzw), en betrokken partners.

De train-de-trainer is een organisatie van de stuurgroep Buurten met erfgoed: CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling(Departement Omgeving), Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei, FARO, Herita, Histories, Mooss, en Provincie Oost-Vlaanderen.

www.buurtenmeterfgoed.be

Praktisch

Startdag: maandag 29 april 2019, van 9u30 tot 16u (uitgesteld naar een later tijdstip)

Opvolgsessie 1: donderdag 26 september 2019, van 13u30 tot 16u

Opvolgsessie 2: donderdag 5 december 2020, van 13u30 tot 16u

Opvolgsessie 3: donderdag 13 februari 2021, van 13u30 tot 16u

Locatie: FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Inschrijven

Stuur een e-mail naar stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be, met als vermelding ‘inschrijving train de trainer 2019’. Maximum 12 aantal deelnemers.

Deelnameprijs: 50 euro (dit is de totaalprijs voor alle bijeenkomsten, incl. broodjeslunch tijdens de startdag en syllabus).

Graag meer informatie? Stel gerust uw vraag aan Hildegarde Van Genechten (hildegarde.vangenechten@faro.be), 02 213 10 60, of Daphné Maes (daphne.maes@historiesvzw.be).