BIS-stage bij Histories: Christopher blikt terug

Het afgelopen halfjaar draaide Christopher De Keyser mee in het team van Histories als ‘BIS Archief’. Hij ontfermde zich over de archieven van twee van de drie erflaters van Histories. Vandaag blikt hij opgetogen terug op een leuke en leerrijke tijd.

Hoe kwam je bij Histories terecht?

Als net afgestudeerde archivaris was ik op zoek naar een boeiende job in de cultureel-erfgoedsector. Tijdens mijn opleiding had ik veel theoretische kennis opgedaan over erfgoed, maar hoe in het veld nu concreet projecten en dergelijke werden opgezet, bleef voor mij nogal abstract. Toen ik op de website van FARO de vacature voor een betaalde stage bij dé dienstverlenende organisatie voor de Vlaamse erfgoedvrijwilligers zag passeren, heb ik dan ook geen moment getwijfeld en stelde ik mij kandidaat. De mogelijkheid om enerzijds mijn archivistische vaardigheden aan te scherpen en anderzijds de sector te leren kennen, spraken mij dus enorm aan.

Wat hebben we je laten doen?

De focus van mijn stage lag op het ontsluiten van de archieven van Heemkunde Vlaanderen en LECA in het kader van de nakende verhuis. Ik stelde een plaatsingslijst op van alle archiefbestanddelen en schoonde en selecteerde in het archief. Ik doorploegde ook de digitale bestanden om selectie in het papieren gedeelte nog meer mogelijk te maken. Vervolgens stelde ik een archiefschema op om de documenten op een logische manier raadpleegbaar te maken. Tot slot werden de stukken in volgorde van de geordende plaatsingslijst verpakt in zuurvrij materiaal.

Daarnaast maakte ik kennis met enkele andere aspecten van Histories: ik mocht een tekstje voor de nieuwsbrief schrijven in de getuigenissenreeks over de impact van corona, ik werd ingeschakeld voor het onthaal op één van de DNA-staalafnamedagen van het MamaMito-project en ik maakte kennis met het consultatiecirkel-instrument. Finaal mocht ik ook nog praktijkervaring opdoen met de fotodatabank.

Wat heb je bij ons geleerd?

In de eerste plaats ben ik een betere archivaris geworden. Twee organisatiearchieven ordenen en beschrijven was een hele opgave maar niets is beter om het te leren dan iets gewoon te doen. Ik leerde de selectielijst voor privaatrechtelijke archieven gebruiken en leerde enkele tools voor digitaal archiefbeheer kennen zoals de ‘Remove Empty Directories’-software en de ‘Path Scanner.’ Maar naar de toekomst toe neem ik meer mee dan dat, ik leerde namelijk de cultureel-erfgoedsector kennen. Het boeiende aan archiefwerk is dat je een organisatie van naaldje tot draadje leert kennen en dat was hier niet anders. Heemkunde Vlaanderen en LECA waren belangrijke spelers in erfgoedland waardoor de interactie met de vele andere spelers duidelijk gereflecteerd is in het archief. De kennis van dit verleden samen met wat ik leerde over het heden van Histories wapenen mij in een zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Bedankt Hendrik en het hele Histories-team voor deze unieke zes maanden.

Bedankt Christopher! En veel succes met je job als archivaris-erfgoeddepotconsulent bij Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB).