Beheer je een erfgoedcollectie? Neem deel aan ons traject!

Je bouwt aan een erfgoedcollectie met je vereniging. Soms doe je dat bewust, maar heel vaak zien we dat de collectie ‘als vanzelf’ groter wordt. In enthousiasme gegroeid, ontstaan plots tal van vragen zoals: waar kunnen we met aanwinsten terecht? Hebben we alles om het gekozen verhaal te vertellen? Zijn alle stukken de moeite? Moeten we de ’topstukken’ in betere omstandigheden of veiliger bewaren?

Samen sterk

Een goed collectiebeheer betekent dat je op deze vragen je een antwoord probeert te formuleren. Dat doe je niet in één keer en het is werk van lange adem. Daarom is het goed om dit samen te doen met collectiebeheerders die in hetzelfde schuitje zitten.

Vanuit Histories vzw, Openluchtmuseum Bokrijk en het Huis van Alijn willen we een aantal organisaties stap voor stap begeleiden om een doordachte werking rond de eigen collectie op te zetten.

Wat levert het op?

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan dit traject. Zo leer je de eigen collectie beter kennen en help je om de collectie beter af te bakenen en het potentieel ervan te ontdekken. Door deel te nemen aan dit project kom je ook vlot in contact met andere erfgoedorganisaties waardoor je in een netwerk terecht komt. Tot slot kan je je ook als lokale collectie beter profileren, gerichter communiceren met je doelpubliek en kan je contacten leggen met andere professionele organisaties zodat je collectie ook daar zichtbaarder kan worden.

Wat verwachten we?

Deelnemen kost je geen cent, maar we vragen wel enig engagement:

  • We zoeken per organisatie 2 à 3 personen die zich in de loop van 2 jaar kritisch willen buigen over de eigen collectie en die daar vanuit hun organisatie het mandaat toe hebben.
  • In die periode komen we ongeveer vier maal samen met de collectiebeheerders van de andere organisaties om te overleggen waar we tegen aan botsen, of wat precies goed verliep.
  • Daarnaast wordt verwacht dat men binnen de eigen organisatie ook actief aan de slag gaat. Dat kan onder begeleiding van een medewerker die ter plaatse komt.
  • Er moet openheid en bereidheid zijn om de (algemene) resultaten van dit traject achteraf te delen met andere organisaties.

Stel je kandidaat!

Herken je de meerwaarde voor je organisatie van dit traject? Stel je dan meteen vrijblijvend kandidaat door te mailen naar hendrik.vandeginste@historiesvzw.be.

Vraag je je af of deelname iets voor jou/jouw organisatie is, dan kun je eveneens contact opnemen via hendrik.vandeginste@historiesvzw.be.

Vanuit de ondersteunende organisaties wordt een selectie tussen de kandidaten gemaakt.

Foto via Pixabay