Gen-iaal Erfgoed

Gen-iaal erfgoed
In 2017 werd in Koksijde bij toeval een Laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven. Vandaag blijven nog enkele cruciale vragen onbeantwoord: zo is er geen informatie over de verwantschapsrelaties tussen de individuen binnen de site, hun afkomst en hun link met andere West-Europese populaties in die periode en vandaag. Histories, KU Leuven en Abdijmuseum Ten Duinen zullen hier met de steun van Onroerend Erfgoed via een synthese-onderzoek een antwoord op trachten te geven.

Zes maanden lang onderzocht een team archeologen de middeleeuwse locatie van de leprozerie ‘Hooge Siecken’ in Ieper. Voor het eerst in Vlaanderen wordt een groot deel van zo’n domein opgegraven en krijgen we een beeld van de inrichting voor middeleeuwse ziekenzorg in een Vlaamse grootstad. Histories zal daarbij deelnemen aan het stuk ‘Internationaal genetisch onderzoek op de aangetroffen skeletten’.