‘Een schot in de roos’ – begeleiding Historisch schutterswezen

'Een schot in de roos' is een duurzaam, langlopend erfgoedzorgtraject om het schutterserfgoed (zowel roerend als immaterieel) in Vlaanderen te borgen. Het 'Historisch schutterswezen in Vlaanderen' is erkend als immaterieel erfgoed in Vlaanderen sinds de zomer 2019.

Binnen dit zorgtraject voor een erfgoedzorgplan als leidraad gebruikt (gebaseerd op acties zoals die in het erkenningsdossier werden opgenomen), elk jaar worden concrete acties geformuleerd waarrond gewerkt wordt:

  • Inventarisatie en registratie van het roerend en immaterieel erfgoed van de schuttersverenigingen: ontwikkeling van een handleiding
  • Duurzaam implementeren van de resultaten van het waarderingsproject

Details

Looptijd2017 - heden
Coördinerende instantieHistories
PartnersFederatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden (FVHS)
Contactpersoon HistoriesFrea Vancraeynest