Geelse gezinsverpleging: Unesco-erkenning

Geelse Gezinsverpleging

In december 2023 werd de aanvraag tot erkenning van de Geelse Gezinsverpleging op het Register van goede borgingspraktijken goedgekeurd. De stad Geel, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel), de gezinsverplegingsraad en de erfgoeddienst Stuifzand werkten de voorbije maanden intensief samen aan het erkenningsdossier. De wens is om het Geelse model ook buiten de landsgrenzen kenbaar te maken. Zo kan de Geelse Gezinsverpleging anderen inspireren als een warme traditie die een hele gemeenschap verenigt in de zorg voor elkaar.

Een middeleeuwse traditie

De stad Geel is vooral bekend om de opvang en verzorging van psychiatrische patiënten. Dit gebeurt niet alleen in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, maar ook door opvang in gezinsverband. Al meer dan 700 jaar worden psychisch kwetsbare mensen opgenomen in gastgezinnen. Deze traditie ontstond in de dertiende eeuw vanuit de devotie voor de Heilige Dimpna, patrones van geesteszieken.

De Heilige Dimpna en haar biechtvader Gerebernus liggen in de Sint-Dimpnakerk in Geel begraven. Deze Ierse koningsdochter zou volgens de legende in de zevende eeuw naar Vlaanderen gevlucht zijn. Haar vader kwam haar evenwel achterna en onthoofde haar in een vlaag van waanzin. Aan haar graf deden zich verschillende genezingen voor. Dit bracht vele pelgrims op de been, vooral geesteszieken. Het opvangen en verzorgen van die pelgrims werd een Geelse specialiteit.

De toeloop werd steeds groter, waardoor een ziekenkamer gebouwd werd. Vanwege het groot aantal patiënten ontstond hiervoor al snel een wachttijd, waarop de inwoners van Geel hen tijdelijk onderdak verleenden. De gezinsverpleging was ontstaan.

Een hedendaags zorgmodel

De Geelse gezinsverpleging is een hedendaags, professioneel psychiatrisch zorgmodel én een voorbeeld van hoe immaterieel erfgoed al eeuwenlang een gemeenschap aanzet tot zorg voor elkaar. Het zorgmodel zelf wordt dagelijks in de praktijk gebracht door meer dan 130 gezinnen en professioneel ondersteund door het OPZ Geel. Dat gebeurt door een multidisciplinair psychiatrisch team die het model voortdurend monitoren, verbeteren en hun kennis delen met de internationale medische wereld.

Om de praktijk in leven te houden, is er een brede omkadering voorzien. De gezinsverplegingsraad denkt na over de gezinsverpleging vandaag en in de toekomst. De lokale gemeenschap wordt dan weer geactiveerd via de Dimpnadagen, het Gasthuismuseum, het bezoekerscentrum in het OPZ Geel, de Sint-Dimpna Ommegang, …

Foto: © Rhode Van Elsen

Details

Looptijd2022 - 2023
Coördinerende instantieWerkgroep Unesco-erkenning
PartnersDe stad Geel
het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)
de gezinsverplegingsraad
erfgoedcel Stuifzand
PARCUM
WIE
Departement cultuur van de Vlaamse Overheid
Contactpersoon HistoriesFrea Vancraeynest