Zorg voor papieren erfgoed. Visie en praktijk inzake behoud en beheer in erfgoedbibliotheken

Wie schrijft, die blijft. Deze gemeenplaats wordt gemakkelijk in de mond genomen, maar hij gaat niet steeds op. Papieren erfgoed kan immers enkel door weloverwogen zorg van generatie op generatie worden doorgegeven. Deze zorg om erfgoed verantwoord te bewaren is, naast verzamelen, ontsluiten en onderzoeken, een basisfunctie of kerntaak van culturele erfgoedinstellingen. In dit artikel staat de zorg voor boekenerfgoed centraal. Dat wil zeggen dat de aandacht niet zozeer uitgaat naar algemene principes die bij het behoud en beheer van cultureel erfgoed aan de orde zijn. Vanuit de specificiteit van boekenerfgoed wordt daarentegen gefocust op wat er de laatste jaren in deze sector aan onderzoek, visieontwikkeling en vernieuwende acties op het veld gebeurt. Geput wordt uit het beleid van één specifieke erfgoedinstelling, de Openbare Bibliotheek Brugge, en dit binnen een Vlaamse context, die wordt aangereikt door de werking van de in 2008 opgerichte Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Deze netwerkorganisatie van zes erfgoedbibliotheken in Vlaanderen ondersteunt de werking van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel, en streeft naar meer zichtbaarheid en professionalisering van deze sector.

Download pdf