Sleutelwoorden voor heemkunde: een eigenzinnige keuze

Waarom zou je de kans laten liggen om je een schat toe te eigenen en daardoor sterker te worden? Ik heb het over een rijkere woordenschat en heel in het bijzonder over een juwelenkistje vol sleutelwoorden. Een nieuwe sleutelbos kan helpen om de heemkundige beweging en praktijk te versterken, te actualiseren, te legitimeren, te prikkelen of te inspireren.

Het op een eigenzinnige wijze selecteren en samen voorstellen van een aantal sleutelconcepten of keywords is een beproefde formule. Zo publiceerde Raymond Williams in 1976 een beroemd geworden boek over sleutelwoorden voor cultuurwetenschappen. Tegelijkertijd is het een kans om met die woorden verbonden methodes, auteurs en aandachtspunten te introduceren. Voor diverse wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden werden dergelijke selecties van sleutelwoorden gepubliceerd. Zo is in de etnologie (folklore studies of volkskunde) het boek Eight Words for the Study of Expressive Culture, onder redactie van Burt Feintuch, een standaardwerk geworden. Diverse van die woorden (en vooral de bijbehorende essays) zoals ‘groep’, ‘identiteit’ of ‘context’ zijn ook voor heemkunde bijzonder relevant. Achter elk van die (titels van) hoofdstukken gaat een waterval aan andere relevante woorden en verwijzingen schuil.

Download pdf