Onder de radar – Een participatieve zoektocht naar sporen en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Limburg

Archeologen van de Universiteit Gent (UGent) gebruiken in hun onderzoek historische luchtfoto’s om sporen uit de oorlog te onderzoeken en in het
landschap vandaag te herkennen. Er werd een collectie opgebouwd van bijna 35.000 luchtfoto’s uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, aangetroffen in archieven wereldwijd. Tijdens één van die archiefonderzoeken in het Amerikaans Nationaal Archief troffen ze enkele bijzondere luchtfotoreeksen aan die de provincie Limburg bedekken. Het ging om maar liefst 810 W0 II-luchtfoto’s genomen door Duitse en Amerikaanse verkenningsvliegtuigen tussen 1943 en 1945. Een deel van de foto’s werd tijdens de oorlog gebruikt voor militaire doeleinden. Andere beelden werden
gemaakt om het Europa van vlak na de oorlog beter in kaart te brengen. Beide fotoreeksen geven een uniek beeld van Limburg tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Ze tonen duidelijk de impact van de oorlog, waarvan sporen tot op vandaag zichtbaar zijn. Daarnaast tonen ze ook het historische landschap, dat op veel plaatsen de afgelopen 75 jaar heel sterk veranderde. Daarom gaf het provinciebestuur de opdracht de foto’s te digitaliseren en publiek toegankelijk te maken in een interactief geoportaal. Zo ontstond ‘Onder de Radar’, een online en participatief platform waarop de luchtfoto’s makkelijk te raadplegen zijn. De bezoeker kan zelf speuren naar unieke oorlogssporen of -relicten op de luchtfoto’s en die samen met getuigenissen uit de oorlog aan het platform toevoegen. Zo bouwt iedereen mee aan een platform voor geïnteresseerden, onderzoekers, heemkringen, scholen, musea, en ontstaan er kansen om nieuw onderzoek te starten, publieksprojecten te organiseren en het erfgoed beter te bewaren voor de toekomst.