Landlopers gezocht… en gevonden! Digitalisering persoonsgegevens van landlopers en bedelaars van 1891 tot 1914

In 2014 startte het Gevangenismuseum Merksplas met een digitaliseringsproject. Dat gebeurde in samenwerking met het Rijksarchief van Beveren. Het object van het project werd gevormd door 61 registers van het Dépôt de Mendicité de Merxplas uit de jaren 1891 tot en met 1914. Een aantal identificatiegegevens van landlopers en bedelaars zoals die stonden opgeschreven in de registers werd en wordt overgebracht in een Excelbestand. De bedoeling is dat dit erfgoed op termijn toegankelijk wordt voor het publiek (genealogisch opzoekwerk) of voor wetenschappelijk onderzoek. De zoekmachine is op dit ogenblik nog niet operationeel, dus kan er vooralsnog geen opzoekwerk gebeuren. De archiefingang binnen dewelke de registers werden gescand is: RA Beveren – M36 – Inventaris van het archief van de Rijksweldadigheidskolonies Hoogstraten-Merksplas-RekemWortel (1810-1980) / J. Buyck en K. Velle, nr. 3267 – 3327.

Voor meer informatie bezoek de site van het Gevangenismuseum Merksplas.

Download pdf