Historisch GIS in de praktijk

Met GIS of Geografische InformatieSysteem worden alle technieken bedoeld waarbij geografische informatie door middel van computersystemen wordt opgeslagen, verwerkt, geanalyseerd en gevisualiseerd. Bij een historisch GIS gaat het specifiek over gegevens uit of over het verleden, die aan geografische of ruimtelijke entiteiten kunnen worden gekoppeld. Gewoonlijk gebeuren deze analyses op basis van één of meerdere (historische) kaarten en leiden ze tot de creatie van (historische) reconstructiekaarten (kaarten waarin één of meerdere aspecten uit het verleden worden gereconstrueerd en gevisualiseerd). Zo zullen we deze bijdrage illustreren aan de hand van een voorbeeld waarin fragmenten van de 18deeeuwse Ferrariskaart worden verwerkt en herwerkt.

Download pdf