Het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. Vertrekpunt voor numismatisch, financieel of economisch onderzoek

Onderzoekers die zich met muntgeschiedenis bezighouden en liefhebbers van munten en penningen, vinden in het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel (vanaf nu afgekort als PK) gegarandeerd hun gading. Het PK bewaart en beheert 83.000 munten, 37.000 medailles, 18.000 bankbiljetten, 14.000 jetons, 2.000 gewichten en weegschalen van geldwisselaars, 22.000 eretekens en decoraties en 24.000 diverse stukken. Het PK wil een contactpunt en onderzoeks- centrum vormen voor eenieder die met muntgeschiedenis in aanraking komt of erin geïnteresseerd is. Dit artikel gaat eerst in op de geschiedenis en de collectie van het PK. Vervolgens bespreken we de (publieks)werking van het PK en de verschillende databanken en digitaliseringprojecten. Hierdoor kan de lezer te weten komen hoe men online zaken kan opzoeken en welke catalogi binnenkort zullen verschijnen. Tot slot volgt een uitleg over de lopende onderzoeksprojecten. Dit maakt duidelijk waar het onderzoek in het PK zich momenteel op toespitst.

Download pdf