Het licht scheen in de duisternis. Lichtsymboliek en erfgoed van de vrijmetselarij

Vrijmetselarij’ is eigenlijk een containerbegrip. In se gaat het hierbij om een inwijdingsgenootschap waarvan de historische wortels teruggaan tot de zeventiende eeuw. De bijeenkomsten van vrijmetselaars vinden plaats in ‘geheime’ ruimtes die loges, werkplaatsen of eenvoudigweg tempels worden genoemd. De zittingen kennen een hoog ceremonieel of ritueel gehalte en willen de aanwezigen vooral aanzetten tot zelfreflectie. De interpretatiemogelijkheden van dit gegeven zijn vrij ruim, zodat we eerder van ‘vrijmetselarijen’ kunnen spreken in plaats van ‘de’ vrijmetselarij. Met andere woorden: de manier waarop vrijmetselarij in Engeland wordt beleefd is totaal verschillend met deze in de Verenigde Staten of België. Ook geeft iedere, individuele vrijmetselaar zijn eigen invulling aan dit gegeven. Van een overkoepelend en altijd vastliggend referentiekader is eigenlijk geen sprake.

Download pdf