Erfgoed en bomen

Binnen het heemkundig onderzoek en de lokale erfgoedwerking heeft het aspect ‘natuur’ steeds een belangrijke plaats ingenomen. Bij het reconstrueren van hun lokale geschiedenis hebben heemkundigen vaak ook aandacht voor de natuurlijke omgeving. Ze gaan op zoek naar oude toponiemen van natuurlijke elementen, onderzoeken de economische aspecten van de leefomgeving, brengen traditionele praktijken van landschapsbeheer in kaart… Samen met natuurbeschermers pleitten lokale heemkundigen er in het verleden vaak voor om het traditionele landschap in stand te houden, en ook nu nog springen heemkundigen graag in de bres om oude landschapselementen of trage wegen te herwaarderen.

Download pdf