Erfgoedklassen en burgerschap

Erfgoedklassen & Burgerschap is een initiatief van Urban.brussels, de overheidsdienst die de territoriale ontwikkeling van het Brusselse Gewest ondersteunt op het vlak van stedenbouw, cultureel erfgoed en stadsherwaardering. Het hoofddoel van Erfgoedklassen is om jongeren te sensibiliseren voor het architecturale, landschappelijke en culturele erfgoed van het Gewest.

Erfgoedklassen organiseert daarom actieve ontdekkingsdagen in de schoolbuurt en het centrum van Brussel. Scholen kunnen ook bij ons terecht voor lesmateriaal, advies en ondersteunende pedagogische dossiers. Dit activiteitenprogramma is volledig gratis en richt zich tot de leerlingen van alle Brusselse scholen, dus zowel het algemeen, het beroeps-, het technisch als het kunstonderwijs.

De notie burgerschap schuilt in de sensibilisatie van de leerlingen. Door het lokale erfgoed als uitgangspunt te nemen, creëer je verantwoordelijkheidszin bij leerlingen voor hun leefomgeving. Via een deelname aan onze activiteiten leren de jongeren niet enkel erfgoed beter te begrijpen, maar leren ze er ook betekenis aan te geven en er verantwoordelijkheid voor te nemen. Ze leren de sporen van het verleden te ontcijferen en te vertalen naar het heden. Ze worden zich bewust van de rol die zij kunnen spelen bij de instandhouding van erfgoed.