Bronnen voor bedrijfshistorisch onderzoek, de casus van de steen- en buizenbakkerij Dumoulin

Onderzoek naar bedrijven is vaak niet eenvoudig en vergt de nodige creativiteit van de onderzoeker. Men dient verschillende bronnen te combineren om een helder beeld van het bedrijf te krijgen of om specifieke aspecten van een onderneming te begrijpen. Liberas deed in 2018-2019 binnen het kader van het project ‘Dichter bij de mensen’ van CO7, i.s.m. Raymond Lemaire International Center for Conservation-KU Leuven (verder RLICC) en ETWIE, onderzoek naar de bedrijfsgeschiedenis van steen- en buizenbakkerij Dumoulin. Aan de hand van het onderzoek naar de steen- en buizenbakkerij worden in dit artikel enkele mogelijke bronnen voor bedrijfshistorisch onderzoek onder de loep genomen.

Download pdf