Annuleringsvoorwaarden

Histories vzw zet in op laagdrempelige activiteiten. Dit vertaalt zich in lage inschrijvingsgelden. Het opzetten van dit aanbod vergt echter heel wat inspanningen van vrijwilligers en beroepskrachten. Laattijdige betalingen en annuleringen van deelnames blijven niet zonder gevolg: ze brengen onze voorbereidingen in de war of het initiatief zelf in gevaar.

Daarom is elke inschrijving bij Histories vzw onderhevig aan de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Als je na inschrijving toch niet wenst deel te nemen dien je Histories vzw hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.
  • Annuleren is mogelijk tot 3 dagen op voorhand voor een activiteit op locatie, en tot 24 uur op voorhand voor een digitale activiteit, tenzij er bij het inschrijvingsformulier andere annuleringsvoorwaarden zijn vermeld.
  • Annulering gebeurt steeds schriftelijk via inschrijvingen@histories.be
  • Bij laattijdige annulering wordt het inschrijvingsgeld alsnog in rekening gebracht, om de administratieve en logistieke kosten van Histories vzw te dekken.
  • Als je zelf niet kan komen, mag je je ook laten vervangen door een andere vrijwilliger of medewerker van jouw organisatie.
  • Histories vzw behoudt zich het recht voor om een geplande activiteit te annuleren of uit te stellen. Reeds betaalde inschrijvingsgelden worden dan integraal teruggestort.