Workshops: Graven in middeleeuwse en vroegmoderne bronnen van het Rijksarchief

Het bronnenmateriaal dat in het Rijksarchief bewaard wordt bevat een schat aan informatie voor genealogisch en (lokaal) historisch onderzoek. Na het succes van een eerste lessenreeks over 19de-eeuws archief in 2018-2019 gaan we nu aan de slag met materiaal van vóór de Franse Revolutie. Daarbij komen heel wat documenten aan bod die al online beschikbaar zijn.

Tijdens de workshops geeft een medewerker van het Rijksarchief je telkens praktische informatie voor het gebruik van het bronnentype in kwestie. Hoe ontstonden de documenten en wat was de historische context waar je rekening mee moet houden? Welke informatie kun je er vinden? Hoe moet je er historische kritiek op toepassen? Daarnaast krijg je ook voorbeelden van onderzoeksvragen en kun je het bronnenmateriaal zelf ook doornemen. Je krijgt een zicht op hoe je de besproken soort bron kan gebruiken voor je eigen lokale of familiegeschiedenis.

1. Gerechtelijk archief van schepenbanken, leenhoven en justitieraden (Joke Verfaillie en Kaat Cappelle) – 14 oktober 2022

Niet alleen lokale en regionale (schepenbanken, leenhoven e.d.), maar ook gewestelijke instellingen zoals justitieraden hadden een bijzonder breed takenpakket. Zo stonden ze allemaal, elk op hun manier, in voor rechtspraak tijdens het Ancien Régime. Dat leverde ons omvangrijke en bijzonder interessante archieven op die met behulp van de bestaande inventarissen niet altijd makkelijk te doorgronden zijn, maar die – mits enige extra inspanning – toch hun schatten prijs geven. Je krijgt de nodige juridische en archieftechnische bagage, en de boeiende wereld van conflicten gaat voor je open.

2. Landmeterskaarten (Iason Jongepier) – 21 oktober 2022

Vanaf de vroegmoderne tijd produceerden landmeters grote hoeveelheden kaarten in opdracht van kerkelijke instellingen, adellijke families en andere archiefvormers. Ca. 150.000 (landmeters)kaarten uit de omvangrijke collecties van het Rijksarchief werden de voorbije jaren online raadpleegbaar. Wat zijn de onderzoeksmogelijkheden van deze – tot de verbeelding sprekende – bronnen? Hoe voorkom je interpretatiefouten?

3. Professieregisters en andere bronnen voor het vinden van kloosterlingen in archieven van religieuze instellingen (Annelies Somers) – 28 oktober 2022

Parochieregisters zijn algemeen bekend, maar ook in diverse andere bronnen werden namen van personen systematisch geregistreerd. Vooral in de archieven van kloosters en abdijen zijn rijke bronnen bewaard die toelaten om niet alleen individuele personen, maar ook religieuze gemeenschappen in hun totaliteit te bestuderen. Ook voor vele genealogen ongetwijfeld een onbekend onderzoekspotentieel.

4. Stadsrekeningen (Hendrik Callewier) – 18 november 2022

Doorwinterde historici en heemkundigen weten al langer dat stadsrekeningen een schat aan informatie bevatten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Sinds 2020 staan bijna 10.000 middeleeuwse en vroegmoderne -stadsrekeningen online. Hoe kunnen deze bronnen op een efficiënte manier bevraagd worden? Hoe kan je je weg vinden in rubrieken van inkomsten en uitgaven?

Wanneer en waar?

Telkens op vrijdagnamiddag van 13u30 tot 16u30.

Alle workshops vinden plaats in het Rijksarchief Gent, Bagattenstraat 43, 9000 Gent

Dit is de tweede proefeditie. We organiseerden reeds een reeks in het Rijksarchief van Leuven. Als deze editie ook succesvol blijkt wordt de reeks herhaald in de andere provincies.

Prijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 17 euro voor de volledige reeks en 5 euro per workshop voor erfgoedvrijwilligers, zij die de cursus in hun vrije tijd volgen en studenten. Andere deelnemers betalen 55 euro voor de volledige reeks en 15 euro per workshop. Om erfgoedvrijwilligers voldoende kansen te geven om aan ons aanbod te participeren behouden we ons het recht voor om het aantal plaatsen voor andere deelnemers te beperken. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling. Voor ons vormingsaanbod gelden onze annuleringsvoorwaarden

Meer informatie?

Contacteer Hendrik Vandeginste op hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of op telnr. 0495 56 12 44

Voor wie?

Dit is een workshopreeks voor lokale erfgoedorganisaties en individuele geïnteresseerden die een basiskennis over de bronnen in kwestie wensen te verwerven.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de vormingsnamiddag via onderstaand inschrijvingsformulier. Tijdens (of na) de vorming ontvang je cursusmateriaal. Voor ons vormingsaanbod gelden onze annuleringsvoorwaarden.

Organisatie en partners

       

Praktisch

Data

14-10-2022 13:30
Gent

21-10-2022 13:30
Gent

28-10-2022 13:30
Gent

18-11-2022 13:30
Gent

Prijs

17/55 euro voor volledige reeks en 5/15 euro per workshop

Lesgever

Joke Verfaillie, Kaat Cappelle, Iason Jongepier, Annelies Somers, Hendrik Callewier