Workshops: Graven in middeleeuwse en vroegmoderne bronnen van het Rijksarchief – volzet

Het bronnenmateriaal dat in het Rijksarchief bewaard wordt bevat een schat aan informatie voor genealogisch en (lokaal) historisch onderzoek. Na het succes van een eerste lessenreeks over 19de-eeuws archief in 2018-2019 gaan we nu aan de slag met materiaal van vóór de Franse Revolutie. Daarbij komen heel wat documenten aan bod die al online beschikbaar zijn. 

Tijdens de workshops geeft een medewerker van het Rijksarchief je telkens praktische informatie voor het gebruik van het bronnentype in kwestie. Hoe ontstonden de documenten en wat was de historische context waar je rekening mee moet houden? Welke informatie kun je er vinden? Hoe moet je er historische kritiek op toepassen? Daarnaast krijg je ook voorbeelden van onderzoeksvragen en kun je het bronnenmateriaal zelf ook doornemen. Je krijgt een zicht op hoe je de besproken soort bron kan gebruiken voor je eigen lokale of familiegeschiedenis. 

 Workshop 1. Landmeterskaarten (Iason Jongepier en Rombout Nijssen)  | vrijdag 5 mei 2023 (VOLZET)

Vanaf de zestiende eeuw produceerden landmeters grote hoeveelheden kaarten in opdracht van kerkelijke instellingen, adellijke families en andere archiefvormers. Ca. 150.000 (landmeters)kaarten uit de omvangrijke collecties van het Rijksarchief werden de voorbije jaren online raadpleegbaar. Wat zijn de onderzoeksmogelijkheden van deze – tot de verbeelding sprekende – bronnen? Hoe voorkom je interpretatiefouten?  

Workshop 2. Stadsrekeningen en rekeningen van andere lokale besturen (Hendrik Callewier)  | vrijdag 12 mei 2023 (VOLZET)

Doorwinterde historici en heemkundigen weten al langer dat stads-, kerk en armentafelrekeningen een schat aan informatie bevatten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Sinds enkele jaren staan bijna 10.000 middeleeuwse en vroegmoderne -stadsrekeningen online. Hoe kunnen deze bronnen op een efficiënte manier bevraagd worden? Hoe kan je je weg vinden in rubrieken van inkomsten en uitgaven? 

Workshop 3. Archief van schepenbanken, leenhoven en centrale Luikse instellingen (Rombout Nijssen) | vrijdag 26 mei 2023 (VOLZET)

Niet alleen lokale en regionale instellingen (schepenbanken, leenhoven e.d.), maar ook de centrale instellingen van het prinsbisdom Lui hadden een bijzonder breed takenpakket. Dat leverde omvangrijke en bijzonder interessante archieven op die met behulp van de bestaande inventarissen niet altijd makkelijk te doorgronden zijn, maar die – mits enige extra inspanning – toch hun schatten prijs geven. Je krijgt de nodige juridische en archieftechnische bagage, en de boeiende wereld van vroegmoderne instellingen gaat voor je open. 

Waar en wanneer?

Alle workshops vinden telkens plaats op bovenstaande data van 13u30 tot 16u30 in het Rijksarchief, Bampslaan 4, 3500 Hasselt 

Prijs 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 12 euro voor de volledige reeks en 5 euro per workshop voor erfgoedvrijwilligers, zij die de cursus in hun vrije tijd volgen en studenten. Andere deelnemers betalen 35 euro voor de volledige reeks en 15 euro per workshop. Om erfgoedvrijwilligers voldoende kansen te geven om aan ons aanbod te participeren behouden we ons het recht voor om het aantal plaatsen voor andere deelnemers te beperken. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling als er nog plaats is voor die workshop(s). Voor ons vormingsaanbod gelden onze annuleringsvoorwaarden. 

Meer informatie? 

Contacteer Hendrik Vandeginste op hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of op telnr. 0495 56 12 44 

Voor wie?

Dit is een workshopreeks voor lokale erfgoedorganisaties en individuele geïnteresseerden die een basiskennis over de bronnen in kwestie wensen te verwerven.

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de vormingsnamiddag via onderstaand inschrijvingsformulier. Tijdens (of na) de vorming ontvang je cursusmateriaal. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling als er nog plaatsen zijn voor de workshop(s) die je selecteerde. Voor ons vormingsaanbod gelden onze annuleringsvoorwaarden. Momenteel zijn alle sessies van deze vorming reeds volzet. Er wordt een wachtlijst aangelegd, maar deelname is hierdoor niet verzekerd.

Organisatie en partners

   

Praktisch

Data

05-05-2023 13:30
Hasselt

12-05-2023 13:30
Hasselt

26-05-2023 13:30
Hasselt

Prijs

5 / 12 euro of 15 / 35 euro

Lesgever

Iason Jongepier, Rombout Nijssen & Hendrik Callewier (Rijksarchief)