Train-de-trainer Buurten met erfgoed

Buurten met erfgoed is een traject dat leerkrachten van de tweede graad lager onderwijs of van het secundair onderwijs in een gemeente of stad samen doorlopen met lokale erfgoedpartners zoals musea, archieven, vrijwilligersverenigingen enzovoort. Een schooljaar lang ontmoeten ze elkaar en werken ze samen aan lesactiviteiten voor kinderen en jongeren. Centraal staat het erfgoed in de buurt van de school. Het doel is dat kinderen en jongeren dat erfgoed zien en ontdekken. In elke buurt is immers een schat aan erfgoed aanwezig. Alleen is dat niet altijd (even goed) gekend bij leerkrachten en leerlingen. Buurten met erfgoed kan hen hierin ondersteunen.

Buurten met erfgoed, ook iets voor u?

Maar hoe start je zo’n traject nu zelf in je eigen gemeente of stad? Hoe maak je scholen hiervoor warm? En hoe betrek je lokale erfgoedpartners? Welke stappen doorloop je vervolgens met deze groep? Hoe kom je tot concrete activiteiten voor kinderen en jongeren over en met het erfgoed?

In dit train-de-trainer-traject leren we  je als initiatiefnemer en trekker een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en lokaal op te starten. Dat doen we door:

 • je voor te bereiden op de in het traject te nemen stappen;
 • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject;
 • je te trainen in het gebruik van activerende werkvormen;
 • ondersteunende theorieën aan te reiken, zoals Cultuur in de Spiegel.

Het is de bedoeling dat deelnemers aan deze train-de-trainer tegelijkertijd een eigen samenwerkingstraject tussen erfgoedpartners en een of meerdere scholen plannen, en mogelijks al opstarten.

Bekijk hier een filmpje over het Buurten met erfgoedtraject in Deurne-Zuid.

Het programma van de train-de-trainer in detail:

Programma STARTDAG – donderdag 30 november 2023

10u00 – Verwelkoming en kennismaking met Buurten met erfgoed voor basis- en secundair onderwijs

 • Hoe verloopt een traject Buurten met erfgoed? Hoe ziet het kader er uit?
 • Wat is je rol als trekker/begeleider van een traject?
 • Welke partners breng je in het vizier?
 • Hoe overtuig je scholen?

1200u – Lunch

12u30 – Inzoomen op het verloop van een startdag in Buurten met erfgoedtraject

 • Organisatorische aanpak
 • Erfgoed voor dummies – oefeningen om leerkrachten vertrouwd te maken met erfgoed
 • Het maken van een 3D-kaart om erfgoed in de buurt van de school in kaart te brengen
 • Brainstormingsmethodieken

16u00 – Einde

Programma OPVOLGDAG – vrijdag 8 december 2023

10u00 – Verwelkoming en deelnemersronde eigen projecten

10u45 – Inzoomen op de opvolging van een Buurten met erfgoedtraject

12u15 – Lunch

13u00 – Financiële ondersteuningsmogelijkheden

13u15 – Inzoomen op theoretische kaders: Cultuur in de Spiegel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, Multiperspectiviteit

16u00 – Einde

Programma EINDSESSIE – donderdag 14 maart 2024

10u00 – Verwelkoming en deelnemersronde eigen projecten

11u00 – Inzoomen op de evaluatie en het verduurzamen van Buurten met erfgoedtrajecten

11u50 – Evaluatie train-de-trainer en opvolging

12u00 – Einde

De deelnemers van deze train de trainer worden uitgenodigd om 14 maart 2024 in de namiddag, van 13u30 tot 16u00 aan te sluiten bij de collegagroep van trekkers Buurten met erfgoed.

Moderatie

De train-de-trainer wordt begeleid door partners vanuit de stuurgroep Buurten met erfgoed, waaronder Jürgen Loones, Daphné Maes (Histories), Els Otte (Provincie Oost-Vlaanderen), Poli Roumeliotis (projectcoördinator Buurten met erfgoed secundair) en Hildegarde Van Genechten (FARO).

Waar en wanneer?

De train de trainer gaat telkens van 10u00 tot 16u00 door op volgende dagen en locaties:

Donderdag 30 november 2023 – Locatie FARO, De Priem, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Vrijdag 8 december 2023 – Locatie FARO, Agoragalerij, Grasmarkt 105, 1000 Brussel
Donderdag 14 maart 2024 – Locatie Histories, bij Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel

Prijs

Het inschrijvingsgeld is 105 euro voor het hele traject als je zelf actief bent bij een erfgoedorganisatie of erfgoedvereniging of voor voltijdse studenten (kortingstarief), voor anderen is het 145 euro (standaardtarief). Een broodjeslunch is telkens inbegrepen.

Ben je een erfgoedvrijwilliger? We voorzien een aangepast deelnemerstarief van 40 euro. Contacteer daphne.maes@histories.be voor deze optie. Gemotiveerde erfgoedverenigingen uit de doelgroep van Histories kunnen trouwens in aanmerking komen voor een gratis procesbegeleiding van een Buurten met Erfgoed-traject in hun (deel)gemeente of buurt. Vraag naar info, voorwaarden en wachtlijsten via daphne.maes@histories.be.

Meer informatie?

Contactpersoon bij Histories: daphne.maes@histories.be
Zie ook www.buurtenmeterfgoed.be

Doelgroep

Voor wie graag een proces van cocreatie opstart en begeleidt tussen diverse lokale erfgoedspelers en lokale schoolteams (basis en/of secundair onderwijs). Aan de vorige vier train-de-trainers namen medewerkers deel van erfgoedcellen, archieven, musea, erfgoedverenigingen, … maar ook cultuurcoördinatoren, leerkrachten … Iedereen die zin heeft een samenwerkingsverband te starten en te trekken, is welkom.

Organisatie en partners

De train-de-trainer is een organisatie van Buurten met erfgoed. Buurten met erfgoed wordt nu opgevolgd en gecoördineerd door FARO, Histories, Mastiek (museum- en erfgoedwerking van Bamm!) en de Provincie Oost-Vlaanderen. Meer informatie over het partnerschap: http://www.buurtenmeterfgoed.be/nl/partners/


Inschrijven

Inschrijven is verplicht voor 20 november 2023, via het inschrijvingsformulier op www.faro.be/kalender , LET OP: mogelijks staat het formulier daar nog niet online, dan kan je alvast inschrijven via daphne.maes@histories.be.

Erfgoedvrijwilligers die willen deelnemen aan het vrijwilligerstarief mailen sowieso rechtstreeks naar daphne.maes@histories.be.

Je wordt verwacht elke sessie te volgen. Voor deze vorming gelden de verkoops- en annuleringsvoorwaarden van FARO.

De train-de-trainer gaat door bij minimum 15 deelnemers. Maximum 30 deelnemers. Een collega laat je weten of er nog plaats is en geeft je de juiste betalingsinformatie.

Praktisch

Lesgever

Jürgen Loones, Daphné Maes, Els Otte, Poli Roumeliotis en Hildegarde Van Genechten

Data

30-11-2023 10:00
Brussel

08-12-2023 10:00
Brussel

14-03-2024 10:00
Brussel

Prijs

105 euro / 145 euro