Train-de-trainer Buurten met erfgoed: voor trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject (VOLZET)

Wat?

Wist je dat in elke buurt een schat een erfgoed aanwezig is? Hoe kan je kinderen en jongeren dat erfgoed laten zien en ontdekken? Via Buurten met erfgoed doorloop je in een gemeente of stad een traject samen met lokale erfgoedpartners en met leerkrachten van de tweede graad lager onderwijs of van het secundair onderwijs. Een schooljaar lang ontmoet je elkaar en werk je samen aan lesactiviteiten voor kinderen en jongeren.

Waarom?

 • Je maakt kinderen en jongeren nieuwsgierig naar het erfgoed in de buurt van de school.
 • Je laat kinderen en jongeren erfgoed zien en ontdekken.
 • Je kan toewerken naar Erfgoeddag 2022 dat in het teken staat van onderwijs en erfgoed, met als titel ‘Erfgoeddag maakt school!’

Wat haal je eruit?

In dit train-de-trainer-traject leren we je als initiatiefnemer en trekker een volledig Buurten met erfgoed-proces uit te tekenen en lokaal op te starten, zodat het kan uitmonden in schoolactiviteiten voor Erfgoeddag 2022.

Je komt meer te weten over:

 • hoe je zo’n traject nu zelf start in je eigen gemeente of stad. 
 • hoe je scholen hiervoor warm maat. 
 • hoe je lokale erfgoedpartners betrekt. 
 • welke stappen je vervolgens doorloopt met scholen en erfgoedpartners.  
 • hoe je komt tot concrete activiteiten voor kinderen en jongeren over en met het erfgoed. 
 • hoe je ervoor zorgt dat die activiteiten zichtbaar zijn op Erfgoeddag 2022 ‘Erfgoeddag maakt school!’ 

Dat doen we door: 

 • je voor te bereiden op de in het traject te nemen stappen. 
 • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van ‘Buurten met erfgoed’, de coördinatie en opvolging van het traject. 
 • je te trainen in het gebruik van activerende werkvormen. 
 • ondersteunende theorie aan te reiken, zoals Cultuur in de Spiegel. 

Nieuwsgierig? Enkele voorgangers deden het je al voor: in Deurne-Zuid, Sint-Pieters-Woluwe en Nevele, om maar enkelen te noemen, hebben scholen en partners succesvolle trajecten opgezet die een echte win-win betekenden voor alle betrokkenen. Leerlingen, leerkrachten én lokale erfgoedpartners kijken er tevreden op terug. Bekijk hier een filmpje over het recente traject in Deurne-Zuid. Bekijk hier een filmpje over het recente traject in Deurne-Zuid.

Programma

17 september 2021 | Startdag (hele dag, 10u-16u, te FARO)

 • Introductie tot Buurten met erfgoed.
 • Aandacht voor het werven van scholen.
 • Proeven van diverse activerende werkvormen omtrent erfgoed en erfgoed in de omgeving van de school.

8 november 2021 | Opvolgdag (hele dag, 10u-16u, te FARO)

 • Inkijk in theorieën omtrent Cultuur in de Spiegel & Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.
 • Hoe volgt en begeleidt u het proces met scholen en erfgoedpartners?

8 februari 2022 | Intervisiesessie (halve dag, 9u30-11u30, digitaal)

 • Gezamenlijke reflectie op de trajecten van de deelnemers.

19 mei 2022 | Terugbliksessie (halve dag, 10u-13u, te FARO)

 • Gezamenlijke terugblik op de trajecten van de deelnemers. Wat hebben we lokaal gerealiseerd? Wat leren we voor de toekomst?

De bijeenkomsten worden begeleid door Chris Ferket (Bamm!) en andere partners van het samenwerkingsverband Buurten met erfgoed. Dat bestaat uit Bamm!, CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (Departement Omgeving), Erfgoedcel Brussel, FARO, Herita, Histories, en Provincie Oost-Vlaanderen.

Doelgroep

Voor wie – met het oog op Erfgoeddag maakt school in 2022 – graag een samenwerking opstart en begeleidt tussen diverse lokale erfgoedspelers en lokale schoolteams (basis en/of secundair onderwijs). Kortom, voor initiatiefnemers en trekkers! Aan de vorige vier train-de-trainers namen medewerkers deel van erfgoedcellen, archieven, musea, erfgoedverenigingen, … maar ook cultuurcoördinatoren, leerkrachten … Iedereen die zin heeft een samenwerkingsverband te starten en te trekken, is welkom.

Coronamaatregelen

We volgen de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op en blijven dat doen naarmate de situatie evolueert. We zullen voor deze vormingen de nodige beschermende maatregelen nemen en je daar tijdig over informeren. Voor vragen kan je terecht bij de organisator van de vorming.

Tarieven

 • Het standaardtarief voor deze vorming is 100 euro.
 • Werkzoekenden en personen in een kwetsbare sociaaleconomische positie kunnen via de organisator van de vorming een sociaal tarief aanvragen.
 • Meer info over de tarieven vindt u in de algemene voorwaarden van FARO.

Met dank aan Cera ondersteuning.

Inschrijven

Deze cursus is volzet, inschrijven is niet meer mogelijk.

Graag meer informatie?

Stel gerust je vraag via daphne.maes@historiesvzw.be.

Voor wie?

Toekomstige trekkers en initiatiefnemers van een lokaal Buurten met Erfgoed samenwerkingstraject: erfgoedcelmedewerkers, cubeco’s, IOED-medewerkers, medewerkers van Regionale landschappen, geïnteresseerde erfgoedvrijwilligers, …

Inschrijven

Deze cursus is volzet, inschrijven is niet meer mogelijk.

Organisatie en partners

De train-de-trainer is een organisatie van de stuurgroep Buurten met erfgoed: CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (Departement Omgeving), Erfgoedcel Brussel, FARO, Herita, Histories, Bamm, en Provincie Oost-Vlaanderen.

Praktisch

Data

17-09-2021 10:00
Brussel, FARO

08-11-2021 10:00
Brussel, FARO

08-02-2022 09:30
online

19-05-2022 10:00
Brussel, FARO

Prijs

Het standaardtarief voor deze vorming is 100 euro. Sociaal tarief kan aangevraagd worden.

Lesgever

De bijeenkomsten worden begeleid door Chris Ferket (Mooss vzw) en betrokken partners.