Studie- en ontmoetingsdag : Hoe betrek je vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities bij je erfgoedorganisatie?

Hoe werk je als erfgoedorganisatie samen met vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities, oftewel vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt? Waarvoor kan je ze inzetten en hoe doe je dat zodat het een win-win is voor beide partijen? Of kies je er als organisatie bewust voor om vooral in te zetten op wat je voor die vrijwilligers kan betekenen? Deze vragen stelden we aan verschillende erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel die kwetsbare vrijwilligers, oftewel vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt, betrekken bij hun vrijwilligerswerking. Dit kunnen bijvoorbeeld langdurig werklozen, vereenzaamde ouderen, mensen met een fysieke beperking of mensen met een migratieverleden zijn.  Dit kan bovendien zowel gaan om tijdelijk, projectmatig als langdurig en structureel vrijwilligerswerk.

De interviews met goede voorbeelden werden verwerkt in een brochure met handvatten en tips voor erfgoedorganisaties. De Nederlandstalige publicatie ervan stellen we voor op deze studie- en ontmoetingsdag op zaterdag 22 oktober 2022 te Gent.  Op de website van Histories staan al verschillende interviews met vrijwilligersorganisaties. Tijdens de studie-en ontmoetingsdag van zaterdag 22 oktober ben je te gast in Gent bij twee van die goede voorbeelden: Museum Dr. Guislain en het DSMG.

Programma

9u30    Onthaal met koffie

10u00   Welkomstwoord

10u15   Inleiding tot het thema en tips over werken met vrijwilligers in een kwetsbare positie – An Van den Bergh.

An Van den Bergh is sociaal pedagoog en specialiseerde zich in participatie en inclusie, voornamelijk in kunst en cultuur. Ze is inclusiemedewerker bij Muziekmozaïek en coördineert haar eigen vzw Het Scheldeoffensief, een theaterwerking met (jong)volwassenen met een beperking. Daarnaast begeleidt ze veranderingsprocessen vanuit haar skills als Deep Democracy facilitator.

11u00   Werken met kwetsbare vrijwilligers in het DSMG: toelichting & rondleiding in het DSMG door vrijwilligers

In het Groot Begijnhof in Gent beheert het DSMG (Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling) sinds 1970 een bibliotheek en archief over de geschiedenis van Gent en buurgemeenten. Het DSMG kiest bewust voor een inclusieve vrijwilligerswerking. Ze werken met gevarieerde teams, ook met mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, langdurig werklozen of mensen met een werkstraf. De vrijwilligers blijven enthousiast doordat ze o.a. verantwoordelijkheid krijgen, afwisselende taken mogen uitkiezen en omdat er aandacht is voor het sociale aspect.

12u30   Bus naar Museum Dr. Guislain & voorstelling brochure

13u00   Broodjeslunch

13u45   Vrijwilligerswerk toegankelijk maken: veel meer dan “iedereen is welkom”. Tips en goede voorbeelden uit een vergelijkend Europees onderzoek. – Lode Vermeersch, onderzoeksleider, HIVA-KULeuven.

Lode Vermeersch is doctor in de pedagogische wetenschappen en heeft een diploma aanvullende culturele studies. Eén van de centrale thema’s in zijn onderzoekswerk aan het HIVA-KULeuven is vrijwilligerswerk. Hij werkte mee aan het onderzoek ‘De toegankelijkheid van vrijwilligerswerk’ dat in 2021 verscheen. In het verschenen rapport vergelijkt Lode met zijn team Europese vrijwilligersculturen en -gebruiken, waarna ze uiteenlopende aanbevelingen doen voor meer inclusieve vrijwilligerswerkingen in Vlaanderen. Wat kunnen erfgoedorganisaties hieruit leren?

14u15   Werken met kwetsbare vrijwilligers in het Museum Dr. Guislain: rondleiding door vrijwilligers

Voor Museum Dr. Guislain is het een logische en bewuste keuze: vrijwilligers verwelkomen met een psychische kwetsbaarheid. De brede vrijwilligerswerking groeide organisch mee met de overgang van psychiatrisch ziekenhuis naar museum. En ook de vrijwilligers vinden het fijn om hun sociale soepelheid te trainen door met verschillende mensen om te gaan, in team te functioneren en onder tijdsdruk te werken. Tijdens de rondleidingen leggen ze zelf uit wat ze doen in het museum en wat dit voor hen betekent.

15u45   Uitwisseling met DSMG, Museum Dr Guislain en deelnemers rond werken met vrijwilligers in kwetsbare posities / tips en goede voorbeelden van toegankelijk vrijwilligerswerk uit het Inclusive museums-project worden meegenomen.

16u45   Bus naar Groot Begijnhof & afsluiting van de dag

17u15   Einde

Ben je zelf al bezig met het betrekken van vrijwilligers in kwetsbare posities? Wil je eraan beginnen? Wil je inspiratie opdoen en tips uitwisselen met andere organisaties? Zet alvast de datum (zaterdag 22 oktober 2022) in je agenda. Inschrijven kan via onderstaand inschrijvingsformulier.

Wanneer en waar?

Zaterdag 22 oktober 2022, 10u – 17u15
Feestzaal Sint-Jozef, Groot Begijnhof 62, 9040 Gent (Sint-Amandsberg)

Het Groot Begijnhof bevindt zich op wandelafstand van het station Gent-Dampoort. Kijk hier voor info over bereikbaarheid en een grondplan van het Groot Begijnhof. Voor de verplaatsingen tijdens de dag wordt een bus voorzien door de organisatie. Op het einduur is men terug aan het Groot-Begijnhof.

Prijs ?

Het inschrijvingsgeld voor de studie- en ontmoetingsdag (incl. broodjesmaaltijd en koffie/thee/water) bedraagt 10 euro voor erfgoedvrijwilligers, zij die de cursus in hun vrije tijd volgen, studenten en leerkrachten. Andere deelnemers betalen 30 euro. Na het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je alle gegevens voor de betaling

Meer informatie?

Contacteer Daphné Maes op daphne.maes@histories.be  

Voor wie?

Medewerkers van erfgoedorganisaties die vrijwilligers in kwetsbare posities betrekken of willen betrekken

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan vanaf begin september tot drie dagen voor de studie- en ontmoetingsdag via onderstaand inschrijvingsformulier. Tijdens (of na) de vorming ontvang je de bijhorende brochure. Voor ons vormingsaanbod gelden onze annuleringsvoorwaarden.

Organisatie en partners

Histories i.s.m. DSMG en Museum Dr. Guislain

Praktisch

Data

22-10-2022 10:00
Gent (Sint-Amandsberg)

Prijs

10 euro / 30 euro

Lesgever

An Van den Bergh, Lode Vermeersch (HIVA-KULeuven), e.a.