Infosessie: erkenning Sint-Antoniusviering als Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Sint-Antoniusviering bestaat al sinds de 15e eeuw, toen het nog gevierd werd door het offeren van varkenskoppen, kippen en andere dieren. Sint-Antonius is de beschermheer van mens en dier, en via deze offers hoopten de deelnemers hun familie en vee te beschermen tegen ziektes. Deze viering trok vele bedevaarders, en ook vandaag trekt deze viering nog heel wat toeschouwers.

Hoewel het offeren van dieren niet meer tot de viering behoort, is de traditie van het verkopen van varkenskoppen behouden gebleven. Jaarlijks is er een misviering op de eerste zondag na 17 januari, waarna de verkoop plaatsvindt. Aan deze traditie nemen honderden mensen uit verschillende verenigingen deel, wat de lokale verbondenheid versterkt.

Enkele van deze vieringen namen het initiatief om een traject op te starten om erkend te worden als immaterieel cultureel erfgoed. Hierbij zullen ze ondersteund worden door Histories, PARCUM en het Centrum Agrarische Geschiedenis.

Zelf plannen met immaterieel erfgoed?

Histories is trekker van UNESCO-domein 3 en ondersteunt gemeenschappen die werken rond feesten, rituelen en sociale praktijken. Contacteer Frea voor advies en begeleiding op maat via frea.vancraeynest@historiesvzw.be.

Datum en tijdstip

We organiseren een digitaal infomoment op 11 februari 2021, om 19u.

Prijs

Deze infosessie is gratis.

Voor wie?

Iedereen met interesse in dit erkenningstraject

Inschrijven

Inschrijven kan individueel of met je organisatie door een seintje te geven via laura.danckaert@cagnet.be of 016 37 21 90.

Organisatie en partners

Dit is een samenwerking tussen enkele lokale vieringen, Histories, PARCUM en het Centrum Agrarische Geschiedenis.

Praktisch

Data

11-02-2021 19:00
Online

Prijs

Gratis

Lesgever

Frea Vancraeynest