E-mails archiveren. Stop het verlies van het verleden

Er was eens een tijd toen men in plaats van e-mails brieven schreef. In verhalen over personen, organisaties, structuren en zelfs landen vind je ze als bron. Ze leveren onverwachte informatie of leveren in ieder geval een bijkomende kijk.

Als die ‘oude brieven’ zo waardevol zijn, dan mogen we aannemen dat e-mails dat ook zullen zijn (of worden). Maar wat doe je ermee eenmaal ze in de inbox zitten? Welke acties moeten we ondernemen om e-mails te bewaren? Tijdens deze vorming gaan we in op hoe je te werk kan gaan. We gaan meteen aan de slag zodat je thuis verder kan toepassen wat in de cursus aan bod kwam.

Praktische informatie

De cursus vindt plaats op de onderstaande data en locaties. Het gaat telkens om dezelfde vorming die op verschillende locaties worden georganiseerd. Tijdens de cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het is aan te raden om een eigen laptop mee te nemen. Tijdens de vorming kan je dan meteen werken zoals je het thuis zou doen. Je wordt per twee deelnemers geplaatst. Zo is het ook geen probleem als je over geen laptop beschikt.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via dit formulier.

Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015 80 06 30.

Data en locaties
  • Donderdag 3 oktober, 19u00 tot 21u00: Cultuurcentrum de Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout
  • Dinsdag 22 oktober, 19u00 tot 21u00: De Markthallen, lokaal 11, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad
  • Woensdag 13 november, 19u00 tot 21u00: Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 Gent
  • Donderdag 5 december, 14u00 tot 16u00: Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen
  • Dinsdag 10 december, 14u00 tot 16u00: Vrije Universiteit Brussel, Campus Oefenplein, lokaal B004, 1050 Elsene

Voor wie?

Dit is een cursus voor iedere persoon of organisatie die documenten op langere termijn digitaal wil bewaren. Je verwerft een basiskennis voor een beter informatiebeheer.

Inschrijven

Organisatie en partners

Deze vorming is een organisatie van CAVA, AMSAB-ISG, ADVN, AMVB, AVG-Carhif, Archiefbank Vlaanderen, Histories, Vlaams Architectuurinstituut, Cemper, PACKED, Geschiedkundige Kring Groot-Herk, Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout, Letterenhuis en VVBAD. #form

Praktisch

Data

03-10-2019 19:00
Torhout

22-10-2019 19:00
Herk-de-Stad

13-11-2019 19:00
Gent

05-12-2019 14:00
Antwerpen

10-12-2019 14:00
Elsene

Lesgever