Lezingen registreren

Wil je jezelf aanmelden als spreker? Vul je gegevens dan in via het formulier!

Wil je meerdere lezingen registreren? Download dan dit sjabloon (OPGELET: voor je het Excel-bestand opent, rechts-klik het bestand > Eigenschappen > 'Blokkering opheffen' aanvinken - op deze manier zal je meerdere categorieën en regio's kunnen toevoegen vanuit de meerkeuzevelden) en mail ze door naar lisa.tijtgat@histories.be

Na het registreren van jouw lezing is deze niet onmiddellijk beschikbaar in de databank. De gegevens worden pas toegevoegd na een korte redactie door Histories. De organisatoren van Sprekerslijst zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lezingen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de sprekers zelf.