Feestcultuur is erfgoed

Feesten maken deel uit van de volkscultuur of de cultuur van het alledaagse leven vroeger en nu. Op die manier vormen ze dus ook een onderdeel van het erfgoed. Binnen de volkskunde (de studie van de volkscultuur) of etnologie wordt dan ook al lange tijd aandacht besteed aan feestcultuur. De vroege volkskundigen catalogiseerden feesten onder volksgebruiken, een verzamelnaam die een breed scala aan zeden en gebruiken groepeerde. Helemaal in het begin werd vooral onderzoek gedaan naar de wortels van een feest. Vieringen werden daarbij gezien als stukjes levend archief en er werd stevig vastgehouden aan de gedachte dat door de juiste verbanden te leggen de ‘oervorm’ van een feest blootgelegd kon worden. Die zienswijze hield ook in dat volkskundigen in die periode erg afwijzend stonden tegenover veranderingen in de manier waarop een feest gevierd werd, zodat de continuïteit en traditie gewaarborgd bleven. 

In een latere periode werd vooral archivalische volkskunde beoefend. Onderzoekers gingen toen in archieven op zoek naar historische bronnen om alle informatie over een feest samen te brengen. Speciale aandacht ging toen naar hoe in feesten met het verleden omgegaan werd. Er zijn immers tal van feesten die gebaseerd zijn op de uitvinding van tradities, en ondanks de vele historische aspecten nog niet op een lange geschiedenis kunnen bogen. 

Tegenwoordig wordt een veel breder perspectief gehanteerd. De huidige volkskundigen zien in feesten en vieringen per definitie dynamisch zijn. De continuïteit ervan wordt juist bewerkstelligd doordat feesten van de ene generatie op de andere worden overgedragen. Door een voortdurende reproductie van de vorm en betekenis van feesten doen zich daarbij allerhande verschuivingen voor. En dat maakt feestcultuur net zo interessant: door te bekijken hoe mensen zich uiten en gedragen tijdens wereldlijke en kerkelijke feesten, krijg je toegang tot het domein van de normen en waarden van de feestvierders. Zo wordt duidelijk waar het bij feesten en vieringen echt om gaat.