Tijd-Schrift: Bedrijvigheid

De laatste jaren staan de geschiedenis en het erfgoed van bedrijven steeds meer in de belangstelling. Aan zowat elke Belgische universiteit zijn, na een vorig hoogtepunt begin jaren 2000, weer meerdere bedrijfshistorici actief. De geschiedenis van bedrijvigheid kan ook op toenemende belangstelling rekenen van niet-professionele historici, heemkundigen en genealogen die het verhaal willen uitspitten van een bedrijf dat soms eeuwenlang de ruggengraat van een dorp, gemeenschap of familie vormde. Ook ondernemers zelf halen de historiek van hun bedrijf graag van onder het stof, samen met het patrimonium, de voorwerpen en het vakmanschap die daar nog van getuigen.

Met dit nummer van Tijd-Schrift wil de redactie een greep bieden uit het recente onderzoek naar bedrijfserfgoed en -geschiedenis in Vlaanderen. Daarbij worden vaak internationaal zeer innovatieve invalshoeken gehanteerd. Hoogst actueel is bijvoorbeeld onderzoek naar de strategieën van ondernemers om crisissen te doorstaan. De coronacrisis legt vele bedrijven immers het vuur aan de schenen. Tegelijk toont een lockdown echter het blijvende belang aan van lokaal ondernemerschap om het plaatselijk cliënteel van essentiële goederen en diensten te voorzien. Door de juiste bronnen kritisch te belichten, kan bedrijfshistorisch onderzoek aantonen hoe zulke ondernemers in het verleden onder penibele omstandigheden toch het hoofd boven water konden houden.

Inhoud

  • Ellen Debackere, Wouter Broekaert en Bart Henssen, Waarden moeten leven. De rol en overdracht van waarden in langlevende familiebedrijven
  • Jo Spyckerelle, Luc Spyckerelle en Jelena Dobbels, Kerkewerk. De verwevenheid van familie en bedrijf bij bouwfirma Verstraete
  • Johan Poukens, Bezige boerinnen. Vrouwenwerk en gezinsinkomen op kleine landbouwbedrijven in westelijk Brabant
  • Patrick Naaktgeboren, De verspreiding van kennis en techniek. Het samenspel tussen octrooien, geheimhouding en vennootschappen in vroegmodern Antwerpen
  • Vitaly Volkov, Een bedrijfstak tussen ambacht en industrie. Innovatie, technologie en kennis in de Belgische vensterglasnijverheid 1830-1914
  • Robin Debo, Baekeland achterna. Kunststofbedrijven in Vlaanderen tijdens de pioniersjaren, 1920-1960

Zin in meer?

Op deze pagina vind je alle informatie over Tijd-Schrift, met ook een overzicht van de vorige nummers. Tijd-Schrift verschijnt driemaal per jaar. Een jaarabonnement kost 25 euro. Een los nummer kost 10 euro (+ 4,75 euro verzendingskosten).
Bestellingen kunnen doorgegeven worden via info@histories.be of op 015/80.06.30.

Rekeningnummer Histories:
IBAN: BE95 7370 4813 2958
BIC: KREDBEBB