Tijdelijk nieuw in het team: Evi Vandenheede

Histories is sinds kort een nieuw teamlid rijker. De komende maanden zal Evi Vandenheede in het kader van een ‘beroepsinlevingsstage digitale erfgoeddata’ mee haar schouders zetten onder projecten bij het verzamelen, standaardiseren en verrijken van erfgoeddata van of voor erfgoedvrijwilligers.

Evi behaalde een master in conservatie-restauratie met specialisatie in papier en visuele media. Ze deed tijdens haar studie ervaring op bij verschillende erfgoedinstellingen binnen restauratie, depot-, en collectiebeheer. Vervolgens kreeg Evi al een voorproefje van digitalisatie van erfgoeddata tijdens haar stage bij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Museum Plantin-Moretus in Antwerpen. Hier werkte ze mee aan het digitalisatieproject Google Books.

Evi is zeer benieuwd welke nieuwe kanten van zowel digitalisatie als van de erfgoedsector ze de komende maanden zal ontdekken.

Welkom in ons team Evi en veel succes!

Je kan Evi contacteren via evi.vandenheede@historiesvzw.be