Tijdelijk nieuw in het team: Emmeline Verheij

Sinds 13 maart maakt Emmeline Verheij deel uit van het project “Besiect ende Besmet” onder begeleiding van Maarten Larmuseau. “Besiect ende Besmet”, ook bekend als “Luid Geratel”, is toegewijd aan lepra in de middeleeuwen. Als beroepsinlevingsstagair is Emmeline hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de publieksontsluiting. Net zoals een leproos met een klepper moet Emmeline het algemeen publiek op de hoogte brengen over zowel het genetisch als het resterend cultureel erfgoed van middeleeuws lepra in België.

Emmeline studeert Conservatie-Restauratie aan de Universiteit van Antwerpen en specialiseert zich in metaal conservatie. Naast metaal wil zij zich ook in leder en ivoor specialiseren. Voor Emmeline is het belangrijk om kennis die niet algemeen bekend is te delen met anderen en het onbekende kenbaar te maken.

Tevens streeft Emmeline ernaar buiten het veld conservatie stappen om de andere velden van de erfgoedsector te verkennen. En bij Histories kreeg zij deze kans. “Besiect ende Besmet” is voor haar een goede kans om bij te leren en ervaring op te doen, en om te ontdekken waar ze echt voor wil gaan in de toekomst.

Je kan Emmeline contacteren via emmeline.verheij@historiesvzw.be