Tijdelijk nieuw in het team: Eline Rasschaert

Op 10 augustus startte Eline Rasschaert aan haar Beroepsinlevingsstage bij Histories. De komende zes maanden zal ze het communicatie-team ondersteunen.

Na vier jaar aan een Britse secundaire school in het Spaanse Alicante te studeren, keerde Eline terug naar haar geboortestad Gent om daar Geschiedenis te studeren. Tijdens haar masterjaar schreef ze haar thesis over de vrouwelijke autonomie, beheer en identiteit van de vroegmoderne abdij. Deze sociaal-culturele thema’s van het verleden, geënt in hun materiële en immateriële nalatenschap, zijn een rode draad in haar interesses. De bewondering en waardering die ze ervaarde tijdens het werken met vroegmodern bronmateriaal heeft haar de stap doen zetten richting de erfgoedsector.

Tijdens haar stage bij Histories zal Eline van een grote waaier communicatie-taken mogen proeven, zoals het schrijven en versturen van een nieuwsbrief, het management van sociale media en actueel houden van een website. Eline kijkt ernaar uit om al deze dingen bij te leren, zeker in een veld dat ze zo inspirerend vindt als die van de erfgoedvrijwilliger. Dit is voor haar dan ook een buitenkans om de erfgoedsector te verkennen, contacten te leggen en vooral “terreinervaring” op te doen.

Je kan Eline contacteren via .