Laat van jou horen in onze consultatiecirkel metaaldetectie op 18 september

Histories werkt aan een memorandum onroerend erfgoed i.f.v. de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2024. We hebben een nota geschreven op basis van nodenbevragingen en contacten met het veld. Hiervan is een eerste versie gemaakt. Histories wil het belang van vrijwilligers onderstrepen en hun belangrijkste noden en wensen vertalen. Daarom organiseren we deze consultatiecirkel waarmee we vrijwilligers om raad en inspiratie vragen.

De consultatiecirkel:
\ Memorandum onroerend erfgoed: t.a.v. de Vlaamse overheid: 18 september om 20 uur via Teams

 

Memorandum onroerend erfgoed: t.a.v. de Vlaamse overheid

Maandag 18 september om 20 uur via Teams

In 2016 creëerde de Vlaamse Regering een legaal kader voor metaaldetectie en magneetvisserij. Sindsdien is het aantal metaaldetectoristen aanzienlijk gestegen. Toch wordt deze erfgoedpraktijk nog steeds niet overal warm onthaald. Het belang van metaaldetectie, en daarbij ook publieksarcheologie, dient meer onderstreept te worden.

Metaaldetectoristen, maar ook andere erfgoedvrijwilligers die geïnteresseerd zijn in het beleid rond onroerend erfgoed, komen samen in deze consultatiecirkel om hun visie en ervaring te delen rond gemeenschappelijke uitdagingen.

Enkele vragen die in deze consultatiecirkel aan bod komen, zijn:

  • Hoe kunnen we de inspanningen van de metaaldetectoristen beter zichtbaar maken?
  • Wat hebben zij nodig om metaaldetectie op een goede manier uit te oefenen?

Voor wie?

De consultatiecirkel is bedoeld voor iedereen die in de vrije tijd met erfgoed bezig is en zijn/haar mening wil geven over wat erfgoedvrijwilligers nodig hebben om (nog) beter werk te leveren.

Praktische informatie en inschrijven

Een consultatiecirkel duurt ongeveer anderhalf uur en vindt online plaats via Microsoft Teams.

Inschrijven voor deze cirkel kan via deze link. Bij een te groot aantal aanmeldingen behouden we ons het recht voor om een selectie te maken met het oog op een evenwichtige vertegenwoordiging van onze hele doelgroep.

De dag voordien ontvang je de agenda met vergaderlink zodat je rustig over onze vragen kan nadenken. Tijdens de consultatiecirkel gaan we de hele virtuele tafel rond, zodat je zeker de kans krijgt om je visie en kennis te delen.

Meer info over de consultatiecirkel als werkvorm vind je hier.

Heb je nog vragen, contacteer dan Anouk Hazelof via anouk.hazelof@histories.be