Klaar om je subsidieaanvraag voor een kleinschalig bovenlokaal cultuurproject in te dienen?

Foto subsidiereglement

Herinner je je onze berichtgeving over een nieuw tijdelijk subsidiereglement voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten? Uiterlijk op 1 maart 2024 moeten de projectaanvragen voor de eerste subsidieronde binnen zijn bij de Vlaamse overheid.

Ben je van plan om een aanvraag in te dienen, maar heb je daarbij nog een klankbord nodig?

OP/TIL, Vlaams steunpunt voor bovenlokale cultuur, helpt jou graag verder met je subsidieaanvraag.

Hoe?

Wil je Histories bij je hulpvraag betrekken, dan helpt onze collega Els Vervaet jou graag verder. Contacteer haar via mail op els.vervaet@histories.be.